Plan pracy zespołu HUMANISTYCZNEGO na rok szkolny 2018/2019

PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO

NA ROK SZKOLNY 2018/19

 

 Cele pracy:

– samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli

– wymiana doświadczeń

– doskonalenie procesu nauczania i uczenia

– przygotowanie uczniów do konkursów

– kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów wśród uczniów

– doskonalenie zawodowe

– rozwijanie umiejętności komunikacji

– rozwijanie współpracy w zespole

– propagowanie ciekawych szkoleń

 

L.P. NAZWA DZIAŁANIA TERMIN REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALNA
1. Sporządzanie planu pracy zespołu humanistycznego IX 2018r. Katarzyna Smolej
2. Warsztaty historyczno- fotograficzne związane z Białymstokiem i okolicznościami odzyskania Niepodległości. IX-XI 2018r. Wszyscy nauczyciele historii
3. Raport ze sprawdzianu kompetencji z j. polskiego w kl. IV (na wejście) X 2018r.  Wyznaczony nauczyciel
4. ,,1000-lecie Polski i 100-lecie Niepodległości”- zbieranie głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. X 2018r. Wszyscy nauczyciele historii
5. Wystawa bohaterów walk o niepodległość w 1918 roku. X-XI 2018r. Wszyscy nauczyciele historii
6. Cykl wycieczek „Szlakiem białostockich walk o niepodległość” oraz „Białystok sto lat temu”, X-XII 2018r. Wszyscy nauczyciele historii
7. Konkurs ortograficzny kl. IV X -XI 2018r. Urszula Sierkowska
8. Konkurs ortograficzny kl. V X-XI 2018r. Małgorzata Nojszewska
9. Konkurs ortograficzny kl. VI X-XI 2018r. Jolanta Wierzbicka
10. Konkurs ortograficzny kl. VII i VIII X-XI 2018r. Ewa Sak
Katarzyna Smolej
11. Konkurs plastyczno- literacki „CV bohatera niepodległościowego” XI 2018r. Wszyscy nauczyciele historii
12. Konkurs wiedzy „Rozpoznaj postać historyczną”. XI 2018r. Wszyscy nauczyciele historii
13. Szkolny konkurs historyczny „Walka Polaków o niepodległość w latach 1795-1918” XI 2018r. Anna Majewska
14. Dyktando niepodległościowe „Po polsku o historii” XI 2018r. Katarzyna Smolej
Joanna Hanczaruk
15. Quiz o patronie szkoły XI 2018r. Małgorzata Nikonowicz
16. Konkurs recytatorski „Poezja drogowskazem wartości” XI 2018r. Ewa Sak
Jolanta Wierzbicka
17. Konkurs frazeologiczny ’’Mądrej głowie dość po słowie’’ XII 2018r. Jolanta Łaszkiewicz
Karolina Sadowska
18. Konkurs wiedzy o lekturach ’’Z lekturą za pan brat’’ II 2019r. Jolanta Łaszkiewicz
19. Miejski konkurs poetycki „Mistrz poprawnej polszczyzny” II 2019r. Małgorzata Nojszewska
Urszula Sierkowska
20. Turniej Scrabble II 2019r. Justyna Mnich
Małgorzata Jabłońska
21. Spotkanie z X muzą III 2019r. Ewa Sak
Jolanta Wierzbicka
22. Konkurs na najlepsze opowiadanie z kostkami Story Cubes III 2019r. Karolina Sadowska
23. Konkurs wiedzy o dramacie w kl. 7 III 2019r. Justyna Mnich
24. Konkurs mitologiczny III-IV 2019r. Justyna Mnich
Urszula Sierkowska
25. Familijny Konkurs Recytatorski: ’’Poeci naszego dzieciństwa’’ IV-V 2019r. Urszula Sierkowska
Małgorzata Nojszewska
26. Konkurs „W magicznym świecie baśni” V -VI 2019r. Joanna Hanczaruk
Katarzyna Smolej
27. Wystawa fotograficzna pt. „Białystok Dawniej i Dziś”
Miejsce: Centrum Ludwika Zamenhofa.
VI 2019r. Wszyscy nauczyciele historii
28. Oprowadzanie klas czwartych ” Szlakiem Jana Klemensa Branickiego”. VI 2019r. Zbigniew Drabik
Łukasz Komosa
29. Koło historyczne Cały rok szkolny Zbigniew Drabik
Łukasz Komosa
30. Koło teatralne Cały rok szkolny Ewa Sak
31. Koło krajoznawcze /regionalne II semestr Zbigniew Drabik
32. Organizacja wyjść do kina i teatru Cały rok szkolny Ewa Sak
33. Protokołowanie rad pedagogicznych. Cały rok szkolny Małgorzata Nojszewska
Urszula Sierkowska
34. Protokołowanie zebrań zespołu Cały rok szkolny Katarzyna Smolej
35. Członek Komisji Uchwał i Wniosków Cały rok szkolny Anna Dzieszko
36. Prowadzenie kroniki szkolnej Cały rok szkolny Małgorzata Nojszewska
37. WDN Cały rok szkolny Jolanta Wierzbicka
38. Gazetki na korytarzach Cały rok szkolny Cały zespół
39. Samokształcenie w ramach zespołu Cały rok szkolny Katarzyna Smolej
Małgorzata Nojszewska
Anna Dzieszko
Joanna Hanczaruk
Justyna Mnich
Ewa Sak
Urszula Sierkowska
Jolanta Wierzbicka
Zbigniew Drabik
Łukasz Komosa
Małgorzata Nikonowicz
Anna Majewska
Karolina Sadowska
Jolanta Łaszkiewicz
40. Innowacja pedagogiczna „Pióro i klawiatura – czyli młody reporter w akcji” Cały rok szkolny Małgorzata Nikonowicz
41. Innowacja pedagogiczna „Jestem uważny, pracuję nad koncentracją” Cały rok szkolny Justyna Mnich
42. Innowacja pedagogiczna: „Zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty” Cały rok szkolny Wszyscy poloniści uczący w klasach ósmych
43. Inne działania zlecone przez dyrekcję wynikające z kalendarza szkolnego Cały rok szkolny Cały zespół
44. Koło historyczne dla klas VI i VII Cały rok szkolny Anna Dzieszko
45. Organizacja apeli z okazji świąt narodowych Cały rok szkolny Wyznaczeni nauczyciele Zespołu Humanistycznego
46. Sporządzanie sprawozdań z pracy zespołu Po I i II półroczu Katarzyna Smolej