Miejski konkurs recytatorski : „Dobrze wiem co jem”

Miejski konkurs recytatorski : „Dobrze wiem co jem”

        Cele konkursu:

 • promowanie zdrowego odżywiania się,
 • kształtowanie aktywnej postawy wobec zdrowego trybu życia,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów.
 1. Organizator
 • Szkoła Podstawowa nr 47 w Białymstoku.
  Osoby odpowiedzialne: Ewa Wojciuk, Urszula Falkowska.
 1. Uczestnicy
 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci z klas: O, I, II i III.
 • Każdy z uczestników wykonuje indywidulanie jeden wiersz dowolnego autora (mile widziane własne wiersze) mówiący o zdrowym odżywianiu.
 • Maksymalnie może wziąć udział 4 uczniów z jednej szkoły.
 1. Kryteria oceny jury
 • Dobór repertuaru – wiersz odpowiednio dobrany do rozwoju mowy dziecka, oraz jego możliwości  intelektualnych.
 • Ogólny wyraz artystyczny – odpowiedni strój, postawa, staranna wymowa, gestykulacja, mimika.
 • Interpretacja utworów – recytacja, dykcja, prawidłowa wymowa.
 • Opanowanie pamięciowe.

4. Nagrody

 • Jury przyzna nagrody oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach:
  I kategoria – klasy O i I
  II kategoria – klasy II i III
 1. Data i miejsce konkursu
 • Konkurs odbędzie się 5 czerwca 2018r. o godz. 15.30 w szkole Podstawowej nr 47 w Białymstoku ul. Palmowa 28 ( w dolnej świetlicy).
 1. Zgłoszenia
 • Zgłoszenia uczestników konkursu należy wysyłać do 30.05.2018r. na: ewadw@interia.eu
  lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 • Prosimy o dostarczenie w dniu konkursu zgody na udział w konkursie
  (załącznik nr 1).
 • Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr telefonu: 669-429-105.

 

Organizatorzy:

Ewa Wojciuk
Urszula Falkowska
Załącznik 1

W związku z organizacją konkursu: „Dobrze wiem, co jem” wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikacji wyników konkursu mojego dziecka ……………………………………………… na stronach internetowych organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z. 2016r. poz. 922). Jestem świadomy, że podanie danych osobowych mojego dziecka jest dobrowolne i w każdej chwili mam prawo do wglądu ich treści oraz ich poprawiania, a dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej organizacji konkursu. Administratorem danych osobowych jest dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z siedzibą przy ul. Palmowej 28. Odbiorcami danych osobowych są uczniowie, rodzice uczniów SP47 oraz inni uczestnicy konkursu i ich rodzice.

…………………………………….

podpis rodzica (opiekuna prawnego)