Obiady na miesiąc maj

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na maj 2018 kwota 54 zł – wpłaty na konto bankowe szkoły
nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę)
(wpłata
na koncie szkoły powinna pojawić się najpóźniej ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc żywieniowy)
 lub w kasie szkoły (p. nr 12) w dniach:

  • 24.04.18 r. (wtorek) – 7.30 – 15.30
  • 25.04.18 r. (środa) – 7.30 – 14.30
  • 26.04.18 r. (czwartek) – 7.30 – 15.30
  • 27.04.18 r.(piątek) – 7.30 – 15.00

* w przypadku rezygnacji z posiłków zwrotowi podlega opłata za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia zgłoszenia rezygnacji z posiłków (uchwała nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej Białegostoku). Zgłoszenia można dokonywać tel.: 6534 378 wew. 27, lub w kasie szkoły – p. nr 12. W przypadku nieobecności – w sekretariacie szkoły. Przy ewentualnych odpisach – kwotę należy skonsultować z kasjerem.