Zajęcia klas 3h i 5c

Zajęcia klas 3h i 5c

Klasy 3h i 5c przeprowadziły zajęcia integrujące zespoły klasowe pt. „Podzielność liczb przez 2, 3 i 5”.
Zadaniem uczniów klasy 3H było odnaleźć i zamalować odpowiednim kolorem liczby podzielne przez 2, następnie przez 3 i na koniec przez 5. Pracę uczniów nadzorowali i wspomagali uczniowie klasy 5C. Onieśmieleni z początku trzecioklasiści po upływie kilku minut w pełni zaangażowali się w zadanie i zespołowe wykonywanie poleceń wg instrukcji. Odważnie udzielali odpowiedzi na postawione pytania.
Lekcja matematyki okazała się doskonałą zabawą połączoną z przydatną umiejętnością dzielenia. Klasa 5C udowodniła, że z początku trudne zagadnienia mogą okazać się łatwe jak działanie 2+2. Na pamiątkę tej owocnych zajęć uczniowie uzyskali piękne obrazy Wielkanocnych jajek.
Opracowała:
Milena Kraszewska