Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły
oraz rodzicom,
najserdeczniejsze życzenia, aby w czas Święta Paschy
w Waszych sercach, rodzinach i domach
zagościła radość, spokój i wielka nadzieja
odradzającego się życia

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 47
im. Jana Klemensa Branickiego
w Białymstoku