Andrzejki w 3c

Świetnie bawiliśmy się i wróżyliśmy. Dzieci: Krzyś,Hania, Malwinka, Paulinka  samodzielnie przygotowały i przeprowadziły ciekawe wróżby. Uczniowie byli zachwyceni. M. Kuźmicka