Plan pracy zespołu przedmiotowego klas 3

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO KLAS III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47 W BIAŁYMSTOKU NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Zadania i tematyka Formy pracy Termin Odpowiedziani
Spotkanie z wicedyrektorem szkoły dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz organizacji roku szkolnego 2017/2018 Spotkanie zespołu nauczycieli  edukacji wczesnoszkolnej. 4 września 2017 Wicedyrektor Urszula Jurczykowska

Doskonalenie nauczycieli w ramach zespołu samokształceniowego

Ustalenie planu działań oraz tematyki spotkań w roku szkolnym 2017/2018. Spotkanie zespołu samokształceniowego klas trzecich Wrzesień 2017 nauczyciele kl. III

Elżbieta Nowik

Warsztaty dla nauczycieli z klas 3:
„Jak zmotywować uczniów do pracy?”.
Spotkanie zespołu samokształceniowego klas trzecich Wrzesień 2017 Ewa Wojciuk
Analiza wyników testu dyrektorskiego w kl. III Opracowanie planu doskonalącego wiadomości i umiejętności uczniów. Zapoznanie nauczycieli klas trzecich z wnioskami i wskazówkami do pracy na spotkaniu zespołu samokształceniowego. Październik 2017 Małgorzata Kuźmicka
Referat „Jak uwzględniać na zajęciach różne typy inteligencji uczniów i różne style uczenia się ?” Przedstawienie problemu na spotkaniu zespołu samokształceniowego klas trzecich Październik 2017 Anna Bogusz
Wspólne omawianie zagadnień dydaktycznych i wychowawczych, z którymi uczniowie mają trudności i ustalenie wniosków do dalszej pracy. Spotkanie zespołu samokształceniowego klas trzecich Listopad 2017 Małgorzata Kuźmicka
Referat na zebranie z rodzicami

„Metody dobrego wychowania”

Opracowanie referatu i przedstawienie na spotkaniu zespołu samokształceniowego Grudzień 2017 Elżbieta Nowik
Omówienie ciekawych artykułów z czasopism metodycznych. Analiza nowości wydawniczych. Mailowa wymiana artykułów metodycznych. W ciągu roku szkolnego Małgorzata Kuźmicka
Udział w kursach doskonalących i dzielenie się wiedzą z koleżankami. Spotkanie zespołu samokształceniowego klas trzecich Styczeń 2018 Małgorzata Kuźmicka
Referat „Jak skutecznie i przyjemnie uczyć dzieci tabliczki mnożenia?” Spotkanie zespołu samokształceniowego klas trzecich Luty 2018 M. Grabowska

Organizacja konkursów

Miejski Konkurs Plastyczny „Muzyką malowane” III edycja Organizacja i przeprowadzenie konkursu Wrzesień 2017 A. Bogusz, M. Grabowska, M. Kuźmicka
Światowy Dzień Uśmiechu – konkurs fotograficzny Organizacja i przeprowadzenie konkursu 6 października 2017 Milena Kraszewska
Miejski Konkurs Plastyczny „Polska moja Ojczyzna” Organizacja i przeprowadzenie konkursu Październik/listopad 2017 B. Panasko, M. Kuźmicka, A. Bogusz, A. Tomaszewicz
Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny organizowany przez Centrum Edukacji Szkolnej. Pełnienie funkcji koordynatora. Organizacja i przeprowadzenie konkursu w naszej szkole, przesłanie kart konkursowych do organizatora Październik 2017 Ewa Wojciuk
Alfik matematyczny – konkurs ogólnopolski Organizacja i przeprowadzenie konkursu dla klas II i III w naszej szkole, przesłanie kart konkursowych do organizatora Listopad 2017 Elżbieta Nowik

Elżbieta Ławreszuk

Miejski konkurs kształtnego pisania Organizacja i przeprowadzenie konkursu listopad 2017 Ewa Wojciuk

 

Miejski Konkurs plastyczno-literacki dla klas I – V organizacja i przeprowadzenie konkursu Listopad 2017 Elżbieta Ławreszuk

Anna Tomczyk

Miejski konkurs recytatorski „Kocham Cię Moja Ojczyzno” organizacja i przeprowadzenie konkursu Listopad 2017 Agnieszka Zdrojkowska, Lucyna Ogrodnik
 Miejski Konkurs plastyczny „ Każde dziecko o tym wie- Pan w mundurze pomóc chce” organizacja i przeprowadzenie konkursu Listopad 2017 Agnieszka Zdrojkowska
Szkolny konkurs plastyczno-techniczny  „ Bezpieczny odblaskowy” organizacja i przeprowadzenie konkursu Listopad 2017 Agnieszka Zdrojkowska
Alfik humanistyczny – konkurs ogólnopolski Organizacja i przeprowadzenie konkursu dla klas II i III w naszej szkole, przesłanie kart konkursowych do organizatora Grudzień 2017 Elżbieta Nowik

Elżbieta Ławreszuk

Miejski konkurs recytatorski: „Dobrze wiem, co jem” Organizacja i przeprowadzenie konkursu Grudzień 2017 Ewa Wojciuk
Szkolny Konkurs literacko-plastyczny „List do Świętego Mikołaja” Organizacja i przeprowadzenie konkursu Grudzień 2017 M. Krawiel,

E.  Ławreszuk

 VI edycja Turnieju Gry: „Super Farmer”. Organizacja i przeprowadzenie konkursu Styczeń 2018 Ewa Wojciuk
Międzyszkolny Konkurs Gier Logicznych pt. „Z główką i z kostką” Organizacja i przeprowadzenie konkursu Czerwiec 2018 M. Grabowska. Ł. Komosa
Szkolny Konkurs Matematyczny dla klas III pt. „Z logiką na ty” Organizacja i przeprowadzenie konkursu Maj 2018 M. Grabowska,

A. Bogusz

Szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas 3: „Gżegżółka ma duży brzuch”. Organizacja i przeprowadzenie konkursu Marzec 2018 Ewa Wojciuk

Agnieszka Zdrojkowska

Miejski konkurs : „Moja Wielkanocna Pocztówka”. Organizacja i przeprowadzenie konkursu Marzec/kwiecień 2018 Ewa Wojciuk

Agnieszka Zdrojkowska

Konkurs nauk przyrodniczych – „Świetlik” Organizacja i przeprowadzenie konkursu Marzec 2018 Milena Kraszewska
XVI Wojewódzki Konkurs „ORIGAMI” Współorganizacja i przeprowadzenie Święta Origami Marzec  2018 M. Kuźmicka

A. Bogusz

E. Wojciuk

M. Grabowska

A. Zdrojkowska

M. Kraszewska

Warsztaty na  Święto Origami. Prowadzenie warsztatów Marzec  2018 Małgorzata Kuźmicka

Ewa wojciuk

Szkolny konkurs plastyczny – „Plakat reklamujący picie mleka” organizacja i przeprowadzenie konkursu Marzec/ kwiecień 2018 Elżbieta Ławreszuk

Anna Tomczyk

Konkurs „Mam talent” Organizacja i przeprowadzenie konkursu Kwiecień 2018 Milena Kraszewska
Miejski konkurs krasomówczy pt.: „Opowiadam polskie legendy”

 

Organizacja i przeprowadzenie konkursu Kwiecień 2018 Barbara Panasko

Małgorzata Krawiel

Miejski konkurs ortograficzny „Mądra główka zna trudne słówka” ( dyktando) organizacja i przeprowadzenie konkursu Kwiecień 2018 Agnieszka Zdrojkowska

 

Miejski Konkurs Ekologiczny „Tydzień z ekologią” Współorganizacja i przeprowadzenie konkursu Kwiecień 2018 M. Grabowska
Ogólnopolski Konkurs Humanistyczny Omnibus Organizacja i przeprowadzenie konkursu dla klas II i III w naszej szkole, przesłanie kart konkursowych do organizatora Kwiecień 2018 Elżbieta Ławreszuk

 

III edycja konkursu poezji nieznanej dla klas trzecich Organizacja i przeprowadzenie konkursu Maj 2018 Milena Kraszewska
Miejski konkurs plastyczny „Muzyką malowane”- ilustracja do ulubionej piosenki lub muzyki Organizacja i przeprowadzenie konkursu Maj 2018 M. Kuźmicka i A. Bogusz

 

Miejski Festiwal Piosenki z Czasów Babci i Dziadka. Organizacja i przeprowadzenie konkursu Maj 2018 Ewa Wojciuk

 

Organizacja przedstawień i imprez klasowych
Miejskie imprezy kulturalne Organizacja wyjazdów na imprezy kulturalne, do kin, teatrów, opery i inne Cały rok Anna Bogusz
Andrzejki, mikołajki klasowe Organizowanie wydarzeń klasowych Listopad/ grudzień 2017 Wszyscy nauczyciele klas III
Jasełka klasowe / Wigilia klasowa Organizowanie uroczystości klasowych Grudzień 2018  Wszyscy nauczyciele klas III
Zabawa choinkowa Wyjazd na profesjonalnie zorganizowaną zabawę karnawałową Styczeń/ luty 2018 Elżbieta Nowik, Anna Bogusz
Przedstawienie na temat higieny i zdrowego odżywiania. przygotowanie inscenizacji Kwiecień 2018  M. Kuźmicka
Wystawienie przedstawienia „Brzechwa-Dzieciom” uczniom i rodzicom przygotowanie inscenizacji Maj 2018 B. Panasko
Przedstawienie dla rodziców  przygotowanie inscenizacji Maj/ czerwiec 2018 E. Nowik
Dzień Rodziny Organizacja imprezy klasowej/ przygotowanie inscenizacji  Maj/czerwiec 2018 A. Bogusz,

M. Kuźmicka

E. Nowik

E. Wojciuk

M. Kraszewska

Dzień Matki Organizacja imprezy klasowej  Maj 2018 Barbara Panasko
Dzień Dziecka Organizacja zabaw dla dzieci Czerwiec 2018 Wszyscy nauczyciele kl. III
Inne działania
Zbiórka słodyczy do Domu Małego Dziecka nr 2 w Białymstoku Przeprowadzenie zbiórki i przekazanie do Domu Dziecka W ciągu roku szkolnego M. Grabowska,

 A. Bogusz

Akcja charytatywna pt.: Zbieramy pluszaki Przeprowadzenie akcji, przekazanie zebranych maskotek listopad / grudzień Ewa Wojciuk
Zajęcia rozwijające zainteresowania  „Wiem i umiem więcej” Prowadzenie zajęć dodatkowych Rok szkolny 2017/18 Elżbieta Nowik
„Majsterkowo” w Castoramie Organizacja wyjazdu na warsztaty dla klasy W ciągu roku szkolnego M. Kraszewska

E. Nowik

Zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska Zbieranie karmy i dostarczenie do schroniska Grudzień 2017  

Milena Kraszewska

„Mol książkowy” – spotkania z autorami książek, angażowanie w czytanie. Zaproszenie autorów książek na zajęcia w czasie roku szkolnego Milena Kraszewska
Zbiórka żołędzi dla białostockiego ZOO Przeprowadzenie zbiórki i przekazanie do białostockiego Zoo Listopad 2017  

Milena Kraszewska

Kiermasz Charytatywny Zorganizowanie akcji charytatywnej Okres wielkanocny Ewa Wojciuk
Rozwijanie zainteresowań uczniów pięknem starych, zawodów np. kowalstwo Organizacja klasowych wycieczek do skansenu W ciągu roku szkolnego Małgorzata Kuźmicka
Organizacja wycieczek krajoznawczych na koniec roku szkolnego Organizacja i wyjazdy na wycieczki klasowe Maj/czerwiec Wszyscy nauczyciele klas III
Koordynacja działań nauczycieli klas III w porozumieniu z Dyrekcją w roku szkolnym 2017/2018 Prowadzenie dokumentacji działalności ponadprogramowej klas trzecich,  podsumowanie pracy, opracowanie sprawozdania semestralnego i na koniec roku, przedstawienie na posiedzeniu RP Cały rok szkolny/czerwiec 2018 Elżbieta Nowik

Projekty i innowacje prowadzone w roku szkolnym 2017/2018 przez nauczycieli klas III

  1. „Eksperymenty” Milena Kraszewska
  2. „Planeta Energii” – projekt. (listopad/grudzień/styczeń) Milena Kraszewska

 

Opracowanie : mgr  Elżbieta Nowik