Plan pracy zespołu nauczycieli klas 2

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO

NAUCZYCIELI KLAS II  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 47

IM. J. K. BRANICKIEGO W BIAŁYMSTOKU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

Tematyka Termin realizacji Osoby odpowiedzialne Odbiorcy
Spotkanie z wicedyrektorem szkoły p. Urszulą Jurczykowską dotyczące prowadzenia dokumentacji szkolnej. 4 IX 2017r. dyr. U. Jurczykowska nauczyciele klas 0 – III
Ustalenie tematyki spotkań

w roku szkolnym 2017/2018.

 

8 IX 2017r.

 

B. Rzepniewska

nauczyciele klas II
„Sprzątanie Świata- Polska 2017”

pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”

 

15 IX 2017r.

B. Rzepniewska,

I. Kamińska

uczniowie

nauczyciele

Udział w konkursach plastycznych (miejskich, wojewódzkich, ogólnopolskich) w ciągu roku wychowawcy klas II

U. Jurczykowska

A. Zdrojkowska

uczniowie
„Barwy jesieni” – szkolny konkurs recytatorski dla klas 0 – III X 2017r. K. Madura- Gryko

W. Gajda

uczniowie
Warsztaty- Od czego rozpocząć nauczanie programowania w klasach I- III? XI 2017r. B. Grabowska

B. Rzepniewska

nauczyciele
Wróżby i zabawy andrzejkowe w klasach II XI 2017r. wychowawcy klas II uczniowie

rodzice

Warsztaty origami XII 2017r. J. Filipowicz

B. Grabowska

nauczyciele
Zabawa choinkowa I 2018r. wychowawcy klas II uczniowie
Referat „Elementy muzykoterapii w pracy z dziećmi” II 2018 K. Madura- Gryko nauczyciele
XI Regionalny konkurs „Mistrz origami” III 2018r. J. Filipowicz

B. Grabowska

M. Winsko
M. Słoma,
A. Bujnowska

uczniowie
XVI Święto Origami

Wystawa „Bajkowy świat origami”

III 2018r. J. Filipowicz

B. Grabowska

M. Winsko

B. Krzemińska

M. Kuźmicka

A. Myszkowska

M. Słoma,

A. Bujnowska

E. Wojciuk

D. Hapunik

A. Bogusz

M. Kraszewska

E. Kikolska- Wróbel

uczniowie

nauczyciele

rodzice

 Tydzień z ekologią pod hasłem „Żyjemy w zgodzie z naturą” IV 2018r. B. Rzepniewska

U. Adamska- Królik

uczniowie

nauczyciele

rodzice

Przedstawienie o tematyce ekologicznej dla klas młodszych IV 2018r. B. Rzepniewska uczniowie

rodzice

„Mistrz ortografii” – konkurs szkolny dla klas I – III IV 2018r. K. Madura- Gryko

wychowawcy klas II

uczniowie
Zabawy z okazji Dnia Dziecka VI 2018. wychowawcy klas II uczniowie
Podsumowanie pracy zespołu. Opracowanie sprawozdania. VI 2018r. B. Rzepniewska nauczyciele

Oprac.  Barbara Rzepniewska