Pismo Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

W załączeniu list Ministra Zdrowia dotyczący zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym.