8. edycja Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego

We czwartek 9.05.2024 r. w naszej szkole odbyła się 8. edycja Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego pt. „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”. Konkursowi honorowy patronat udzieliło Stowarzyszenie Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Wszystkich zebranych serdecznie powitały pani dyrektor szkoły Jolanta Emiljańczyk oraz pani Alina Borowska, która zorganizowała i poprowadziła konkurs. Pani dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu pogratulowała uczniom rozwijania: zainteresowań w poznawaniu tradycji i kultury Podlasia, pasji twórczych i zainteresowań czytelniczych. Wszystkim zebranym życzyła miłego pobytu w naszej szkole oraz otworzyła konkurs. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Jury w składzie: pani dr Grażyna Charytoniuk – Michiej filolog, bibliotekoznawca, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku – przewodnicząca oraz pani Barbara Troc- kierownik Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

  • 1 miejsce: Stanisław Szpakowicz ZSP w Białowieży, Błażej Mazur SP w Kuźnicy, Kacper Kuliś SP 47 w Białymstoku, Kamil Huterski SP 45 w Białymstoku;
  • 2 miejsce: Natalia Janczuk SP 2 w Białymstoku, Urszula Janiel SP 38 w Białymstoku, Aleksandra Samojlik SP 16 w Białymstoku, Adam Łysik SP w Kuźnicy;
  • 3 miejsce: Robert Sztachelski SP 47 w Białymstoku, Jakub Dąbrowski SP 9 w Białymstoku, Julia Kochanowska SP 49 W Białymstoku, Dominik Małyszko KSP w Białymstoku;
  • Wyróżnienia: Stanisław Błaszczuk SP 2 w Białymstoku, Klara Czarnecka SP 9 w Białymstoku, Aleksandra Ostaszewska SP 16 w Białymstoku,Szymon KuleszaSP 16 w Białymstoku,Laura Kozłowska SP 31w Białymstoku, Kinga Janiszta SP 47 w Białymstoku, Jana Jaroszewicz SP 49 w Białymstoku, Michał Turliński KSP w Białymstoku.

W podsumowaniu konkursu zabrała głos pani dr Grażyna Charytoniuk – Michiej przewodnicząca jury. Doceniła piękną recytację tekstów, oryginalność doboru legend z Podlasia oraz szeroki zakres tematyczny. Zachwycona była wkładem pracy uczniów i wsparciem nauczycieli. Po słodkim poczęstunku wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy. Serdecznie dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu za zasponsorowanie części nagród. Konkurs odbył się w bardzo miłej atmosferze. Jego przebieg obserwowali: dyrekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele, rodzice i dziadkowie. Należy podkreślić fakt, iż w każdej edycji konkursu w większości prezentowane są nowe, podlaskie legendy. Uczniowie, nauczyciele a czasami i całe rodziny uczestników wyszukują legendy mało znane, niepublikowane, przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Uczniowie i nauczyciele wyrazili chęć wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym. Serdecznie zapraszam na kolejną edycję konkursu. Uczniów zachęcam do rozmów z dziadkami w celu poznawania nowych legend z naszego Podlasia.

Opracowała: Alina Borowska