Mobilne miasteczko ruchu drogowego

Nasza szkoła otrzymała doposażenie z zakresu ruchu drogowego w ramach projektu „Zakup doposażenia z zakresu ruchu drogowego do szkół podstawowych w Białymstoku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

Otrzymane doposażenie to:

  • mobilne miasteczko rowerowe o wielkości 16 x 20 m
  • symulator roweru
  • trenażer czasu reakcji
  • symulator przejście dla pieszych
  • symulator zderzenia
  1. Refleksomierz, trenażer czasu reakcji, symulator refleksu – to doskonałe urządzenie do rywalizacji, zabawy oraz szkolenia. Będzie służył do koordynacji ruchowej dzieci zarówno tych, którzy przygotowują się do uzyskania karty rowerowej, jak również dzieciom biorącym udział w lekcjach wychowania fizycznego. Ciągłe podejmowanie decyzji przez użytkownika ruchu jak i zawodnika na boisku wyrabia automatyzację procesów i impulsywne działanie. Regularny trening refleksu pozwoli wyćwiczyć szybkie podejmowanie decyzji na drodze w ruchu drogowym oraz w grze na boisku. Znajdzie również zastosowanie podczas wydarzeń i imprez szkolnych np. Dzień Sportu.
  2. Symulator zderzeń – urządzenie, które będzie służyło do promocji bezpieczeństwa na drodze i działań profilaktycznych na lekcjach we wszystkich grupach wiekowych, ale też podczas akcji i wydarzeń związanych z bezpieczeństwem na drodze. Urządzenie daje uczniom możliwość przekonania się, co czuje kierowca i pasażer w momencie zderzenia pojazdu. W związku z tym symulator pokazuje każdemu, że gdy poprawnie zapniemy pasy bezpieczeństwa to skutecznie redukuje się ryzyko śmierci w wyniku wypadku. Symulator zderzeń ma za zadanie uświadomić i pokazać dzieciom, jakie przeciążenie jest w trakcie zderzenia czołowego. Nie ma sposobu lepszego i bezpieczniejszego by przekonać się czym grozi jazda bez pasów.
  3. Symulator przejścia dla pieszych – urządzenie będzie wykorzystywane przez dzieci w każdym wieku. Jest to najważniejsze narzędzie edukacyjne służące  bezpiecznemu dotarciu dzieci z domu do szkoły i w drodze powrotnej. Uczniowie zdobędą umiejętności związane z bezpiecznym zachowaniem się w ruchu drogowym oraz dzięki edukacji komunikacyjnej będą mogli przewidzieć niebezpieczne zachowania na drogach. Uczniowie klas czwartych ale i nie tylko, będą mogli uczyć się przejścia dla pieszych z sygnalizacją i bez. Będą mieć możliwość rozpoznawania znaków drogowych,  podejmowania decyzji o możliwości przejścia przez jezdnię oraz zaobserwują pojazdy i ocenią odległości. Bardzo dużym atutem jest możliwość szkolenia przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.
  4. Symulator roweru –  Symulator będzie wykorzystywany głównie przez dzieci i młodzież na lekcjach techniki w celu nauki kierowania rowerem w ruchu drogowym i podejmowania decyzji na drodze. Ma to na celu uzyskanie w przyszłości przez uczniów karty rowerowej. Dzieci i młodzież będą uczyły się zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach, zachowania na drodze w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (np. mgła, noc, deszcz, śnieg). Urządzenie będzie miało za zadanie również bezstresową naukę kierowania w ruchu drogowym, zatrzymania się przed znakiem „STOP”, zachowania wobec sygnalizacji świetlnej, zachowania wobec innych użytkowników ruchu, zachowania wobec pieszych oraz dostosowanie prędkości jazdy na odcinkach gdzie jest ona ograniczona. Będzie wykorzystywane także podczas niesprzyjających warunków atmosferycznych.
  5.  Mobilne miasteczko ruchu drogowego – to kompleks elementów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego i praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszych oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze. Celem jest podniesienie kultury motoryzacyjnej i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży naszej szkoły. W skład miasteczka wchodzą m.in. mini znaki drogowe, sygnalizacja świetlna, antypoślizgowe maty gumowe, które można rozkładać tworząc ścieżki rowerowe, skrzyżowania, ronda oraz tory przeszkód. Miasteczko ruchu drogowego będzie wykorzystane również do przeprowadzenia praktycznej nauki chodzenia po drogach a także będzie organizowana na nim praktyczna część egzaminu na kartę rowerową. W przyszłości będą organizowane szkolne zawody rowerowe oraz turnieje BRD. Zaletą mobilnego miasteczka ruchu drogowego jest to, że może być wykorzystane w pomieszczeniach zamkniętych. W takim miasteczku dzieci i młodzież będą miały możliwość poznania i wykorzystania nabytej wiedzy teoretycznej poprzez praktyczne ćwiczenia.