Tydzień Mediacji

Międzynarodowy Dzień Mediacji (Conflict Resolution Day), który jest obchodzony 20 października, służy popularyzacji wiedzy związanej z metodami pokojowego rozwiązywania konfliktów. W tygodniu poprzedzającym to święto trwa natomiast Tydzień Mediacji.

W związku z tym wydarzeniem oraz w ramach doradztwa zawodowego pani wicedyrektor Beata Krzemińska zorganizowała uczniom naszej szkoły wyjście edukacyjne do Sądu Okręgowego w Białymstoku.

 17 października 2023r. uczestniczyli w nim uczniowie klasy VIIIa wraz z wychowawczynią- panią Małgorzatą Nikonowicz-Łubko.

Ósmoklasiści poznali specyfikę pracy sędziego – pani Ireny Opolskiej, obserwując trzy rozprawy cywilne. Pani sędzia przed każdą rozprawą nakreśliła główny motyw postępowania. Po rozprawie zaś opowiadała o stronach procesu, złożonych dowodach i przygotowaniu merytorycznym obu stron. W każdym przypadku podkreślała i zachęcała do mediacji. Uczniowie z zaciekawieniem słuchali strony oskarżającej, powodu i obrońcy. Zastanawiali się nad celem i możliwościami rozwiązania sporu, a następnie konfrontowali swoje pomysły z panią sędzią. Kolejnym elementem spotkania było zwiedzanie sądu – w tym pokoju, w którym przeprowadza się mediacje. Klasa ósma miała też okazję porozmawiać z panią Haliną Borys-Pakiełą o specyfice pracy mediatora oraz wysłuchała zaleceń, jakimi powinien on kierować się w sporze.

Niezwykłym doświadczeniem było również spotkanie z panią prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku – sędzią Jolantą Korwin-Piotrowską, która opowiedziała nam o swojej działalności. Zachęcała młodych ludzi do podjęcia pracy w wymiarze sprawiedliwości. Motywowała do ciągłego działania i pracy nad sobą bez względu na płeć czy umiejętności.

 18 października 2023r. Sąd Okręgowy w Białymstoku odwiedziła klasa VIIIc wraz z wychowawczynią – Jolantą Wierzbicką.

Najpierw uczniowie spotkali się na sali rozpraw z sędzią- panią Karoliną Szerel i uczestniczyli w trzech rozprawach sądowych dotyczących kredytów frankowych. Nigdy wcześniej nie mieli takiego doświadczenia, dlatego z ogromną uwagą i skupieniem śledzili tok rozprawy. W przerwie zasypali panią sędzię pytaniami o zawód, jaki wykonuje i wszystkie aspekty, jakie się z nim wiążą. Pojawiły się pytania m.in. o to, czy trudno jest sędziemu zdystansować się do sprawy, jaką prowadzi, zachowując profesjonalizm. Uczniów interesowało również, jak sędziowie radzą sobie ze stresem w codziennej pracy. Będąc na sali rozpraw, przekonali się, że w zawodzie sędziego ważna jest uczciwość, odpowiedzialność i obiektywizm.

Rozmówcą uczniów był również sądowy mediator, pan Michał Chmay. Uczniowie uświadomili sobie, jak ważną rolę w rozwiązywaniu konfliktów odgrywają mediacje. Usłyszeli wiele praktycznych rad, które na pewno będą mogli wykorzystać na „swoim podwórku”.

Pani sędzia Irena Opolska pokazała również młodzieży, gdzie znajdują się pokoje sędziów. Na biurkach piętrzyły się akta spraw oczekujących na wejście na wokandę. Uczniowie z zaskoczeniem i podziwem obserwowali trudną pracę sędziego.

Na koniec odbyło się spotkanie z nowo powołaną panią prezes Sądu Okręgowego -sędzią Ewą Kołodziej – Dubowską.Uczniowie zostali bardzo ciepło przyjęci przez panią prezes i mieli okazję usłyszeć o tym, że zawód sędziego to misja, która przynosi dużo satysfakcji, zwłaszcza wtedy, kiedy sędzia pomoże ludziom w rozwiązaniu ich problemów.

Wyjście edukacyjne do Sądu Okręgowego w Białymstoku było niezwykle ważnym doświadczeniem. Uczniowie poznali struktury sądownicze, akty prawne, problemy prawnicze i wysłuchali mów sądowych. To wydarzenie na pewno ukształtowało ich wyobrażenie o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości. Ponadto dzięki przychylności pracowników ósmoklasiści zainteresowali się pracą zawodową w sądzie i wzbogacili swoje słownictwo prawnicze. Kto wie, może wśród uczniów, którzy uczestniczyli w tym wyjściu edukacyjnym, są przyszli prawnicy…