Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych odbyło się 20 października w dniu Święta Szkoły. Całą uroczystość prowadzili starsi uczniowie, którzy sprawdzili wiedzę młodszych kolegów dotyczącą właściwego zachowania oraz tego jak należy przygotować się do szkoły. Pierwszoklasiści zdali egzaminy doskonale co potwierdziła pani dyrektor Jolanta Emiljańczyk dziękując wychowawcom oraz rodzicom za przygotowanie dzieci oraz całej uroczystości. Następnie po złożeniu ślubowania wszyscy najmłodsi uczniowie zostali pasowani na uczniów Szkoły Podstawowej nr 47, przedstawiciele klas przez panią dyrektor, a pozostali przez wychowawców. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, dzieci z swoimi paniami i rodzicami udali się do klas na słodki poczęstunek.

Pierwszakom gratulujemy i życzymy sukcesów w murach naszej szkoły.

Opracowała: Elżbieta Ławreszuk

Zdjęcia – #chwilołapacz Łukasz Komosa