„Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady” 7. edycja Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego

We czwartek 27.04.2023 r. w naszej szkole odbyła się 7. edycja Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego pt. „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”. Konkursowi honorowy patronat udzieliło Stowarzyszenie Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Wszystkich zebranych serdecznie powitała pani Alina Borowska, która zorganizowała i poprowadziła konkurs.

Następnie głos zabrała pani wicedyrektor szkoły Justyna Anna Mnich. W swoim wystąpieniu pani wicedyrektor zachęciła uczniów do poznawania tradycji i kultury Podlasia, podkreśliła ich wkład w rozpowszechnianie kultury lokalnej, życzyła miłego pobytu w naszej szkole oraz otworzyła konkurs. Poziom konkursu był bardzo wysoki.

Jury w składzie: pani dr Grażyna Charytoniuk – Michiej filolog, bibliotekoznawca, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku – przewodnicząca, pani Barbara Troc- kierownik Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, pani Anna Juszczuk nauczyciel, bibliotekarz, pani Justyna Anna Mnich wicedyrektor szkoły, członek honorowy- przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

  • 1 miejsce: Antoni Popławski SP 45 w Białymstoku, Robert Sztachelski SP 47 w Białymstoku, Estera Filimoniuk ZSP w Białowieży;
  • 2 miejsce: Olga Kazimieruk SP 12 w Białymstoku, Stanisław Szpakowicz ZSP w Białowieży, Taisa Fionik SP 3 w Bielsku Podlaskim, Zofia Kiślak SP w Suchowoli;
  • 3 miejsce: Natalia Janczuk SP 2 w Białymstoku, Aleksandra Samojlik SP 16 w Białymstoku, Urszula Janiel SP 38 w Białymstoku, Gabriela Płazak SP 47 w Białymstoku, Adam Sac ZSP w Białowieży,Maja TruchełSP w Szumowie;
  • Wyróżnienia: Kacper Szpaczko SP 15 w Białymstoku,Wiktoria SkorupskaSP 15 w Białymstoku,Weronika RoszczykSP 16 w Białymstoku, Małgorzata Pyrska SP 38 w Białymstoku, Blanka Trojgo SP 47 w Białymstoku.

W podsumowaniu konkursu zabrała głos pani dr Grażyna Charytoniuk – Michiej przewodnicząca jury. Doceniła piękną recytację tekstów, oryginalność doboru legend z Podlasia, szeroki zakres tematyczny i różnorodność treści tematycznych, które pojawiły się na konkursie. Zachwycona była wkładem pracy uczniów i wsparciem nauczycieli. Po słodkim poczęstunku wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczyły pani wicedyrektor szkoły Justyna Anna Mnich oraz przewodnicząca jury pani dr Grażyna Charytoniuk – Michiej.

Konkurs odbył się w bardzo miłej atmosferze. Jego przebieg obserwowali: dyrekcja szkoły, uczniowie, nauczyciele, rodzice i dziadkowie. Należy podkreślić fakt, iż w każdej edycji konkursu w większości prezentowane są nowe, podlaskie legendy. Uczniowie, nauczyciele a czasami i całe rodziny uczestników wyszukują legendy mało znane, niepublikowane, przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Uczniowie i nauczyciele wyrazili chęć wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym i żegnali się słowami „do zobaczenia za rok”. Serdecznie zapraszam na kolejną edycję konkursu. Uczniów zachęcam do rozmów z dziadkami w celu poznawania nowych legend z naszego Podlasia.

Serdecznie dziękuję Regionalnemu Centrum Informacji Turystycznej za zasponsorowanie części nagród oraz panu Łukaszowi Komosie za wykonanie profesjonalnej oprawy fotograficznej.#Chwilołapacz

Alina Borowska