Konkurs z języka angielskiego „Zabytki Londynu i Nowego Yorku wykonane metodą 3D”

1.Kto może wziąć udział? Co trzeba zrobić?

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3 i 4-8 . Polega na wykonaniu zabytku, symbolu budzącego skojarzenia z Londynem lub Nowym Yorkiem techniką 3D. Wielkość pracy może być dowolna, materiały przeznaczone do wykonania również dowolne, najlepiej sprawdzają się kartony, styropian, dykty wiórowe itp.

Do najczęściej wymienianych zabytków, symboli i skojarzeń związanych z Londynem należą: Big Ben, czerwone budki telefoniczne, double Decker buses – autobusy dwupiętrowe, czarne taksówki, Tower Bridge, Buckingham Palace, London Eye, underground.

To co przywołujemy na myśl mówiąc o New York to niezaprzeczalnie symbol wolności The Statue of Liberty – statua wolności, Flatiron Building, Empire State Building, Brooklyn Bridge.

2. Cele konkursu:

Celem konkursu jest rozpropagowanie wiedzy o kulturze, zabytkach Wlk. Brytanii oraz Nowego Yorku. Rozbudzenie zainteresowania symbolami krajów anglojęzycznych. Zachęcenie do nauki języka angielskiego i w przyszłości podróżowania, by zwiedzić zabytki i zobaczyć na własne oczy.

3. Termin wykonania prac:

Pracę należy wykonać w terminie do 5 czerwca 2023. W tym dniu należy przynieść pracę do szkoły i pozostawić przy portierni. Każda praca powinna być podpisana czytelnie (najlepiej przykleić karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą) .

4. Co znajdzie się pod lupą oceniającego?

– estetyka wykonania

– symbolika i adekwatność zrealizowanego tematu

– sposób wykonania, oryginalność i pomysłowość

– flaga kraju mile widziana, nazwy, napisy w j. angielskim

5. Korzyści płynące z konkursu:

– rozbudzenie zainteresowania u uczniów nauką o kulturze Wlk. Brytanii i Stanów Zjednoczonych

– punkty dodatnie z zachowania

– oceny z j. angielskiego za udział w konkursie

– w klasach, w których uczniowie mają przedmiot plastykę lub technikę -oceny z tych przedmiotów

– nagrody rzeczowe za 5 najlepiej wykonanych prac trafią do najlepszych designerów szkolnych – może przyszłych architektów, konstruktorów, przewodników wycieczek po krajach anglojęzycznych.

Zachęcam do udziału w konkursie, poszukiwania inspiracji do wykonania prac. 🙂

Organizator: Izabela Skup