Konkurs Mody „ECO FASHION SHOW 4TH EDITION” dla klas 1-8

Moda ekologiczna

Jeśli jesteś uczniem Naszej Szkoły i interesujesz się modą, potrafisz twórczo podejść do tematu konkursu i wiesz doskonale co oznaczają produkty z recyclingu i materiały ekologiczne oraz wtórnego użytku to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w dużym szkolnym przedsięwzięciu.

1. Co należy wykonać ?

Należy stworzyć strój z materiałów ekologicznych lub wtórnego użytku np.: starych gazet, plastikowych kubeczków, folii bąbelkowej, reklamówek, worków na śmieci, plastikowych zakrętek, wytłaczanek od jajek, kapsli metalowych, korków, mile widziane elementy natury- suszone kwiaty, korale z kasztanów, bransoletki z żołędzi itp.

Materiały wtórnego użytku to np. stara jeansowa kurtka mamy lub taty z lat 80, którą można obszyć np. nakrętkami metalowymi zapożyczonymi od taty z garażu, metalowymi kapslami przyszytymi bądź przyklejonymi na gorący klej.

2. Gdzie można zgłosić chęć udziału w konkursie i do kiedy należy wykonać pracę?

Lista osób chętnych będzie znajdowała się na portierni szkoły, tam należy wpisać imię, nazwisko oraz klasę. Na listę należy wpisać się do 27 maja 2023, a pracę – kreację należy wykonać do 2 czerwca 2023, gotowy strój uczeń przynosi do szkoły w dniu 2 czerwca i zostawia w sali nr 104. Młodsi uczniowie z klas 1-3 przekazują wykonaną kreację wychowawczyni.

3. Jakie kryteria należy spełnić podczas rozstrzygnięcia konkursu?

W wykonanym kostiumie z materiałów ekologicznych bądź wtórnego użytku uczeń zaprezentuje się na wybiegu w wyznaczonym terminie w czerwcu. Komisja będzie oceniała pomysłowość i estetykę wykonania kostiumu, sposób zaprezentowania się na scenie.

4. Nagrody:

Jury przyzna 3 tytuły „Szkolnych Kreatorów ECO MODY” na poziomie klas 1-3 i 3 tytuły na poziomie klas 4-8. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom, punkty z zachowania w kl. 4-8, a w kl. 1-3 oceny z plastyki. Osoby nagrodzone TYTUŁAMI „Szkolnych Kreatorów ECO MODY„ otrzymają nagrody rzeczowe.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU WSZYSTKIE KREATYWNE OSOBY, CZEKAMY NA WASZE NIETUZINKOWE I NIEBANALNE KREACJE! 🙂

ORGANIZATORZY: Izabela Skup, Joanna Rutkowska, Katarzyna Kruglicz