Konferencja „Mediacje w oświacie – wyzwania i perspektywy”

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić na konferencję pt.: „Mediacje w oświacie – wyzwania i perspektywy”, która odbędzie się 21 kwietnia 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa w Białymstoku.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, wymagane jest potwierdzenie uczestnictwa poprzez formularz zgłoszeniowy (plik w formacie DOCX).

Wypełniony formularz należy odesłać na adres email: konferencja_mediacje@sp47.bialystok.pl.

Dyrekcja szkoły

PROGRAM KONFERENCJI

Piątek, 21 kwietnia 2023 roku

9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 – Uroczyste otwarcie – dyrektor szkoły Jolanta Emiljańczyk

10.10 – 10.30 – Wystąpienia przedstawicieli patronów i zaproszonych gości:
Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Sąd Okręgowy

PANEL I – Mediacje w oświacie

Moderator konferencji: dr Agnieszka Zemke-Górecka – adwokat, mediator, nauczyciel akademicki

10.30 – 10.40 – „Podlaskie Centrum Arbitrażu i Mediacji – projekt mediacji szkolnych i rówieśniczych”
Witold Karczewski – honorowy prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

10.40 – 10.55 – „Kwalifikacja rynkowa – prowadzenie mediacji w oświacie.”
Wiesław Palka – Dyrektor Zespołu Szkol nr 1 w Przysietnicy, Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji.

10.55 – 11.10 – „Mediacja w nadzorze pedagogicznym oraz postępowaniu dyscyplinarnym nauczycieli – perspektywy rozwoju”
Lucyna Małek-Adamiak – Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim

11.10 – 11.20 – „Mediacje jako wsparcie dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów”
Beata Krzemińska – wicedyrektor szkoły, współinicjator konferencji

11.20 – 11.40 –„Szkolne Kluby Mediatora jako istotny element programu profilaktyczno-wychowawczego w placówce oświatowej”
Sylwia Małachowska – psycholog, psychoterapeuta, mediator, trener mediacji
Marcin Szargiej – mediator, trener mediacji, pedagog

11.40 – 12.00 – Symulacja mediacji rówieśniczych (uczniowie SP 47 Białystok)

12.00 – 12.45 – Przerwa kawowa

PANEL II – Mediacje szkolne i rówieśnicze

12.45 – 13.05 – „Zasady mediacji szkolnych i rówieśniczych”
dr Agnieszka Zemke-Górecka – adwokat, mediator, nauczyciel akademicki

13.05 – 13.25 – „Budowanie i znajdowanie wartości przy poszukiwaniu rozwiązań”
Cezary Rogula – adwokat, mediator

13.25 – 13.45 – „Obawy i nadzieje związane z mediacjami rówieśniczymi i szkolnymi”
Anna Prokopowicz – adwokat, mediator

13.45 – 14.05 – „Instytucja prawna mediacji w ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich”
Erwin Kruczoń – adwokat, mediator

14.05 – 14.25 – „Dobre praktyki mediacji szkolnych i rówieśniczych”
Dariusz Rogowicz – mediator

14.25 – 14.55 – „Hejt i cyberprzemoc w szkole. Techniki mediacji jako narzędzie w pracy z dziećmi i młodzieżą
Katarzyna Piotrowska-Mańko – adwokat, mediator,
Katarzyna Effort-Szczepaniak – adwokat, mediator

14.45 – 15.05 – „Moje doświadczenia w mediacji” – dzieci, mediatorzy rówieśniczy

15.05 – 15.15 – Panel dyskusyjny

15.15 – Zakończenie konferencji

Miejsce:

  • Szkoła Podstawowa 47 w Białymstoku, 15-795 Białystok, ul. Palmowa 28

Organizatorzy:

  • Szkoła Podstawowa 47 w Białymstoku
  • Ośrodek Mediacyjno-Psychologiczny Szargiej & Małachowska S.C.
  • Kancelaria Adwokacka Agnieszki Zemke-Góreckiej