Konkurs „The Voice of The Primary School”

REGULAMIN KONKURSU

„The Voice of The Primary School”
 

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Nr 47 w Białymstoku

Cele konkursu:

 • popularyzacja piosenek anglojęzycznych utrzymanych w konwencji tematycznej świąt Bożego Narodzenia oraz Walentynek,
 • doskonalenie umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
 • zainteresowanie młodzieży językami obcymi,
 • zachęcenie do prezentacji własnej interpretacji utworów,
 • pomysłowość i kreatywność sceniczna.

1. Warunki i zasady konkursu:

 • przedmiotem konkursu jest wykonanie piosenki w języku angielskim,
 • repertuar dowolny w oparciu o tematykę związaną z uczuciami, świętami Bożego Narodzenia,
 • uczestnicy prezentują utwór wyłącznie w języku angielskim z podkładem muzycznym nagranym na płycie CD, na nośniku USB lub z akompaniamentem na żywo,
 • laureatów wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Szkoły,
 • nagrody przyznawane będą za I, II i III miejsce oraz ewentualne wyróżnienia,
 • publiczność poprzez głosowanie przyzna jednemu uczestnikowi nagrodę publiczności,
 • wszyscy uczestnicy otrzymają punkty dodatnie z zachowania, oceny z muzyki ( jeśli przedmiot obowiązuje w danym roku szkolnym, oceny z j. angieslkiego.

2. Termin konkursu:

 • konkurs odbędzie się 9 lutego 2023r. (czwartek) o godzinie 10:00 na sali gimnastycznej lub w innym wyznaczonym miejscu
 • wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się w tym samym dniu po zakończonej prezentacji muzycznej uczestników.

3. Kryterium oceny stanowić będą:

 • pamięciowe opanowanie tekstu,
 • walory głosowe i muzykalność,
 • ogólne wrażenie sceniczne,
 • strój, scenografia , choreografia dopasowana do tonacji i interpretacji utworu muzycznego.

4. Zgłoszenia uczestników:

Lista uczestników znajdować się będzie na portierni, zgody na wzięcie udziału w konkursie do pobrania również na portierni, należy wpisać imię , nazwisko uczestnika, klasę do której uczęszcza. Zgody Rodziców na wzięcie udziału w konkursie oraz płyty z podkładem muzycznym lub nośnik USB z podkładem muzycznym należy dostarczyć do 19 stycznia 2023r do sekretariatu szkoły lub wychowawcom klas, nauczycielom j. angielskiego, ewentualnie Pani Izabeli Skup – koordynującej konkursem. Organizatorzy zapewniają uczestnikom: nagłośnienie, 2 mikrofony, odtwarzacz CD, laptop. Uczestnikom występującym z akompaniamentem na żywo organizatorzy nie zapewniają instrumentów.

Wszelkie pytania dotyczące organizacji konkursu prosimy kierować na izabeladraheim@interia.pl, na edziennik wysyłając zapytania do pani Izabeli Skup.