Przygoda z językiem łacińskim – konkurs dla uczniów klas 6-8

Język łaciński był urzędowym językiem najpierw Republiki, a potem Cesarstwa Rzymskiego. Po upadku tego imperium mowa Rzymian
na długo pozostała językiem nauki i literatury. Mikołaj Kopernik, Izaac Newton, Dante Alighieri, Erazm z Rotterdamu, Tomasz z Akwinu –
m. in. ci twórcy i uczeni pisali swoje dzieła po łacinie.

W językach romańskich (np. hiszpański, francuski, włoski) nawet 8
na 10 wyrazów pochodzi właśnie z łaciny. Kryje się też ona w języku polskim, np. słowo matura pochodzi od łacińskiego czasownika maturare, czyli dorastać.

Przedostała się też do języka angielskiego, np. AM i PM, oznaczające godziny przed południem i po południu, pochodzą od łacińskich wyrażeń ANTE i POST MERIDIEM.

Dziś łacina jest uznawana za język martwy, jednak wiele nazw łacińskich nadal funkcjonuje, np. w języku prawników, lekarzy, botaników, zoologów. Szczególnie popularne są też łacińskie sentencje zawierające uniwersalne, ponadczasowe prawdy, mądrości.

Zasady konkursu:

  1. Organizatorkami konkursu są nauczycielki języka polskiego.
  2. Karty konkursowe uczniowie otrzymają 2 stycznia na lekcjach języka polskiego.
  3. Odpowiedzi do zadań należy zapisać ręcznie (nie przy użyciu komputera), w przeznaczonych do tego miejscach.
  4.  Uzupełnione karty konkursowe należy podpisać i przekazać nauczycielkom do 10 stycznia.
  5. Uczniowie, którzy poprawnie wykonają zadania konkursowe, otrzymają punkty pozytywne i bardzo dobre oceny z języka polskiego.

                                                   Zachęcamy do udziału!

Organizatorzy: Małgorzata Nojszewska, Katarzyna Smolej