PROJEKT „MŁODE GŁOWY”

Zespół Terapeutów zaprasza do uczestnictwa w projekcie MŁODE GLOWY

Projekt badawczy dotyczący poczucia własnej wartości i sprawczości. MŁODE GŁOWY to inicjatywa Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską, realizowana przez Fundację Dbam o Mój Z@sięg. Ma na celu szerokie zbadanie stanu psychicznego dzisiejszej młodzieży, a następnie stworzenie  na  bazie wyników  kampanii edukacyjnej dla młodych ludzi, rodziców i nauczycieli.

Badanie  kierujemy do uczniów szkół podstawowych  (od czwartej klasy włącznie) oraz ponadpodstawowych.

Wszystkie czynności badawcze podejmowane są w ramach trwającego programu pt. SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, do którego przystąpiła szkoła.To program edukacyjny dla szkół, w którym uczestniczy już ponad 1,5 tysiąca szkół w całej Polsce, prowadzony przez Fundację Dbam o Mój Zasięg, realizującą badania wśród polskich uczniów od 2015 roku, wiele z nich przy wsparciu wojewódzkich  kuratoriów edukacji.

Badanie ma charakter ilościowy i jest realizowane za pomocą kwestionariusza ankiety internetowej.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na www.mlodeglowy.pl

Drogi Uczniu, Droga Uczennico,

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w ogólnopolskim badaniu pt. MŁODE GŁOWY. OCENA POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI I SPRAWCZOŚCI MŁODZIEŻY SZKOLNEJ.

To pierwszy tego typu projekt w Polsce, dlatego bardzo dziękujemy, że jesteś z nami! Badania prowadzone są przez Fundację UNAWEZA, założoną przez Martynę Wojciechowską oraz fundację Dbam o Mój Z@sięg. W badaniu mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do klas czwartych i wyższych szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.
Twoja opinia i Twoje samopoczucie są dla nas ważne. Dlatego chcemy zadać Ci kilka pytań dotyczących tego, jak o sobie myślisz, co nie pozwala Ci być sobą i na czyje wsparcie możesz najbardziej liczyć.
Naszym celem jest stworzenie, na bazie wyników tych badań, kampanii społecznej, która pozwoli młodym ludziom myśleć o sobie lepiej, być sobą. Tak po prostu.
Poniżej znajdziesz najistotniejsze informacje o samym badaniu:
▪ Badanie jest ANONIMOWE, to znaczy, że nikt nie będzie mógł zidentyfikować Twoich odpowiedzi;
▪ Badanie jest POUFNE, to znaczy, że wiedza zgromadzona podczas całego badania nie będzie udostępniana nikomu nieuprawnionemu;
▪ Badanie jest DOBROWOLNE, więc nikt nie może Cię zmusić do wzięcia w nim udziału, ale będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zdecydujesz się nam pomóc;
▪ Udział w badaniu zajmuje około 30 minut;
▪ Prosimy, abyś wypełniał ankietę samodzielnie pamiętając, że nie ma odpowiedzi ani dobrych, ani złych. Twoje odpowiedzi powinny być szczere i udzielane zgodnie z prawdą;
▪ Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zrezygnować z udziału w badaniu, nawet już po jego rozpoczęciu.
BADANIA TRWAJĄ OD 25 PAŹDZIERNIKA 2022 roku do 26 LUTEGO 2023 roku!
ANONIMOWOŚĆ I POUFNOŚĆ
Twoje odpowiedzi będą zapisywane i kodowane w sposób anonimowy. Żadne dane, które mogłyby pozwolić na identyfikację Twojej osoby, nie będą zapisywane, a informacje nie będą pozyskiwane bez Twojej wiedzy. Wyniki badania będą wykorzystane tylko dla celów naukowych i do stworzenia projektu wsparcia młodych. Badanie jest zgodne z normami etycznymi obowiązującymi w projektach badawczych z udziałem ludzi, na podstawie kodeksu etyki badań naukowych ESOMAR.


DOBROWOLNY UDZIAŁ
Udział w badaniu jest dobrowolny. Możesz w każdej chwili przerwać odpowiadanie na pytania i zamknąć okno przeglądarki bez żadnych konsekwencji. Twój udział w wypełnianiu ankiety zakłada, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie zebranych informacji w sposób anonimowy dla celów badawczych.


CZAS START
Pamiętaj, że do ostatecznej analizy brane będą pod uwagę jedynie te ankiety, które zostaną ukończone. Nie ma możliwości zapisywania danych, a więc prosimy o odpowiedź na wszystkie zawarte w ankiecie pytania.

Jeszcze raz dziękujemy za Twoją pomoc i poświęcony czas!

dr Maciej Dębski
Martyna Wojciechowska
Kierownik badań Założycielka i Prezeska
Prezes Fundacji DBAM O MÓJ ZASIĘG Fundacji UNAWEZA