„Kartka okolicznościowa z życzeniami w języku rosyjskim ” konkurs dla klas VII-VIII

  1. Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne wykonanie kartki okolicznościowej o tematyce bożonarodzeniowej, noworocznej lub zimowej w dowolnej technice plastycznej (także z wykorzystaniem programów graficznych) oraz zredagowanie życzeń w języku rosyjskim i dołączenie ich na osobnej kartce.
  2. Kształt i forma kartki są dowolne.
  3. Uczeń może wykonać jedną pracę. Ocenie podlegają prace indywidualne.
  4. Prace konkursowe wraz z życzeniami w języku rosyjskim muszą być podpisane na odwrocie i zawierać takie dane jak: imię i nazwisko twórcy, klasa.
  5. Kartki bożonarodzeniowe złożone na konkurs oceni jury, biorąc pod uwagę takie kryteria jak: forma plastyczna, estetyka wykonania, nowatorstwo, pomysłowość oraz poprawność językowa.
  6. Kartki na konkurs należy przekazać do 9 grudnia 2022 r. do p. Anety Oksieńciuk lub p. Katarzyny Kruglicz.
  7. Prace oddane na konkurs będą wyeksponowane na terenie szkoły
    w postaci wystawy.

Życzymy owocnej pracy i góry pomysłów!