Sukces naszej szkoły

Pękamy z dumy i z wielką radością prezentujemy wyniki naszych absolwentów z egzaminów ósmoklasisty OKE przeprowadzonych w dniach 24 – 26 maja 2022r.

Z wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych, tj. z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i języka rosyjskiego okazaliśmy się lepsi od gminy, województwa i kraju! Wspólnie daliśmy radę! Brawo MY! Oto dowody:
Wyniki egzaminu ósmoklasisty OKE 2022 – wszystkie przedmioty

Wyniki zebrały M. Nojszewska i K. Smolej