Szkolny konkurs plastyczny pt. ”Stroiki z darów jesieni”

Jesień1

Cele konkursu:

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów z klas 4-7 do udziału w konkursie pod tytułem ”Stroiki z darów jesieni”.

-uwrażliwienie na piękno i bogactwo jesiennej przyrody,

-kształtowanie postaw szacunku wobec środowiska,

-wzbogacenie wiedzy przyrodniczej

– rozwijanie talentów plastycznych

Warunki konkursu:

1.Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 4-7 SP 47 w Białymstoku

2.Prace należy wykonać samodzielnie z zebranych naturalnych okazów przyrodniczych (np. jesienne kwiaty, gałązki, liście, trawy, zboża, szyszki, kasztany, jarzębina, dary z sadu lub ogrodu itp.)

3. Stroik z darów jesieni należy przynieść do szkoły do p. Edyty Wróbel do sali 111 w wyznaczonym terminie:  w dniach: 10 – 14 października 2022r. (ze względu na trwałość okazów przyrodniczych)

4.Prace należy podpisać:(dołączona kartka- Imię i nazwisko, klasa.)

5.Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę:

  • Pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonanych stroików
  • bogactwo wykorzystanych okazów przyrodniczych
  • estetykę wykonania

6. Uczniowie nagrodzeni i wyróżnieni w konkursie otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas uroczystości podsumowującej konkurs.

7.Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie szkolnej na korytarzu szkolnym przy Sali 111.

Organizator konkursu Edyta Wróbel( nauczyciel biologii)