Wymagania egzaminacyjne

Vademecum ósmoklasisty - obrazek wyróżniający

Wymagania egzaminacyjne (ogólne i szczegółowe) dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (wszystkie przedmioty, tj. język polski, matematyka i język obcy nowożytny)

Komunikat na stronie CKE [PDF]