Dostęp do dziennika elektronicznego

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Szanowni Rodzice, nowy dostęp do dziennika elektronicznego należy zapewnić sobie we własnym zakresie. W tym celu należy przejść na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok

Następnie wybieramy „Zaloguj się„. W kolejnym oknie należy wybrać „Załóż konto” (pod polem hasło) i wpisać podany podczas zapisywania adres e-mail.

UWAGA! Od bieżącego roku szkolnego przy pierwszym zalogowaniu należy podać PESEL dziecka, w celu weryfikacji, że to nasze dziecko.

Dotychczasowe loginy i hasła utworzone w latach poprzednich są dalej aktualne.

W przypadku utraty hasła, proszę podczas logowania wybrać odnośnik „Przywróć dostęp” i po podaniu adresu mailowego przyjdzie na skrzynkę link resetujący hasło.