Wpłaty na Radę Rodziców i świetlicę szkolną – 2022/2023

Uwaga Rodzice!

  • Wpłaty na Radę Rodziców (70 zł) na rok szkolny 2022/2023 można wpłacać na konto bankowe nr: 97 1240 2890 1111 0011 0819 7612.
    W tytule wpłaty wpisać: Rada Rodziców oraz imię, nazwisko i klasę dziecka.
  • Wpłaty na świetlicę szkolną (70zł) na rok szkolny 2022/2023 można wpłacać na koto bankowe nr97 1240 2890 1111 0011 0819 7612.
    W tytule wpłaty koniecznie wpisać: świetlica oraz imię, nazwisko i klasę dziecka.