Wychowanie do życia w rodzinie – ważne informacje

Przypominamy, że w bieżącym roku szkolnym zajęcia z wychowania do życia w rodzinie są realizowane:

– w I semestrze w klasach: VI , VIII

– w II semestrze w klasach: IV, V, VII