Ubezpieczenie uczniów od NNW w roku szkolnym 2022/2023

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Szanowni Państwo, w roku szkolnym 2022/2023 ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków będzie zależeć od Państwa indywidualnych decyzji. Szkoła nie będzie uczestniczyć w pośredniczeniu w ubezpieczeniu uczniów.

Jednocześnie, aby ułatwić Państwu wybór do dnia 5 września za pomocą dziennika elektronicznego zostaną przesłane oferty firm ubezpieczeniowych, które przesłały do szkoły swoje oferty. W celu poznania szczegółów ubezpieczenia należy się kontaktować się bezpośrednio z daną firmą ubezpieczeniową.