Uroczyste odsłonięcie muralu

Uroczyste odsłonięcie muralu - galeria zdjęć

Od wtorku, 23 czerwca, frontową ścianę budynku SP47 im. Jana Klemensa Branickiego zdobi wizerunek Patrona. Autorem tego wielkoformatowego portretu jest Konrad Waraksa. Mural inspirowany był XVIII-wiecznym obrazem ze zbiorów Muzeum Podlaskiego. W uroczystości odsłonięcia muralu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta, duchowieństwa.

Podczas apelu p. dyr. Halina Hapunik podkreśliła, iż patron to duch opiekuńczy szkoły, postać charyzmatyczna, reprezentująca wartości godne naśladowania.

Ilekroć uczniowie tej szkoły będą do niej szli, będą z niej wracali lub, po prostu, będą na ulicy Palmowej, tylekroć widzieć będą podobiznę człowieka, który winien stać się dla nich przykładem. Nie tylko ze względu na wielość dziedzin, którymi się z powodzeniem zajmował, ale przede wszystkim ze względu na przymioty charakteru, które posiadał. Cechy te, tak dziś rzadkie, są gwarancją świetlanej przyszłości dla społeczeństwa.