Sukces szkolnego chóru

Chór Filii Cantus podczas Wojewódzkiego Konkursu Chórów Regionu Podlaskiego i Warmińsko – Mazurskiego Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2022 otrzymał II miejsce w Złotym Paśmie.
Natomiast starszy chór wziął udział w prezentacji wykonując utwory z bajek Disneya