6 edycja Wojewódzkiego konkursu krasomówczego pt. „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”

Konkurs krasomówczy

W dn. 12.05.2022 r. odbyła się 6 edycja Wojewódzkiego konkursu krasomówczego pt. „Nieznane podania, legendy, klechdy Podlasia z babcinej szuflady”. Konkurs odbył się pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Został zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy SP 47. Wszystkich zebranych powitała Alina Borowska koordynator biblioteki. Głos zabrała dyrektor szkoły Halina Hapunik, która zachęciła uczniów do poznawania tradycji i kultury Podlasia oraz życzyła miłego pobytu w naszej szkole. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Jury w składzie: dr Grażyna Charytoniuk – Michiej filolog, bibliotekoznawca, pracownik Uniwersytetu w Białymstoku – przewodnicząca, Barbara Troc kierownik Filii nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku, Anna Juszczuk nauczyciel, bibliotekarz przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

  • 1 miejsce: Taisa Fionik SP 3 w Bielsku Podlaskim; Maria Maciejczuk SP 10 w Białymstoku; Olga Kazimieruk SP 12 w Białymstoku; Gabriela Płazak SP 47 w Białymstoku;
  • 2 miejsce: Jan Kosior-Kotowski SP 12 w Białymstoku; Ida Janiel SP 38 w Białymstoku; Julia Zych SP 47 w Białymstoku;
  • 3 miejsce: Kacper Szpaczko SP 15 w Białymstoku;
  • Aleksandra Samojlik SP 16 w Białymstoku; Zhou Yuting SP 49 w Białymstoku;
  • Wyróżnienia: Alicja Gogolewska SP 10 w Białymstoku; Oskar Pyrski SP 38 w Białymstoku; Maja Mianowska SP 49 w Białymstoku; Natalia Wiśniewska SP 49 w Białymstoku.

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczyły wicedyrektor szkoły Bożena Laskowska oraz przewodnicząca jury dr Grażyna Charytoniuk – Michiej. Konkurs odbył się w bardzo miłej atmosferze. Jego przebieg obserwowała dyrekcja szkoły, uczniowie i nauczyciele. Należy podkreślić fakt, iż w każdej edycji konkursu w większości prezentowane są nowe, podlaskie legendy. Uczniowie, nauczyciele a czasami i całe rodziny uczestników wyszukują legendy mało znane, niepublikowane, przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Na koniec konkursu Taisa i p. Ania Fionik przepięknie zaśpiewały techniką śpiewu białego ludową pieśń wiosenną ze wsi Orzeszkowo. Uczniowie i nauczyciele wyrazili chęć wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym i żegnali się słowami „do zobaczenia za rok” .

Alina Borowska

Dorota Hapunik