Ankieta dla ubiegłorocznych absolwentów szkół

Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu
Miejskiego w Białymstoku kontynuują realizację systemowego projektu pn. „Badanie losów
absolwentów w szkołach i placówkach miasta Białegostoku”. Termin realizacji: 10.05 -27.05.2022 r.
System monitorowania losów absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będzie
dostarczać cyklicznie, każdego roku, w wystandaryzowanej formie rzetelnych informacji dotyczących
zarówno losów zawodowych (kariera, praca), jak i edukacyjnych (kontynuowanie nauki w systemie
oświaty lub w szkolnictwie wyższym) absolwentów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Raporty opracowane przez PBAiSRE będą uwzględniały potrzeby ich adresatów. Za przetwarzanie
i łączenie danych rejestrowych, analizę danych i opracowanie raportów z monitoringu odpowiedzialna
będzie Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku. Zadaniem szkoły będzie przekazanie absolwentom linku do
ankiety wraz z informacją o badaniu jako istotnym czynniku wpływającym na podniesienie jakości
pracy szkoły/placówki. Poniżej zamieszczamy linki do kwestionariuszy ankiet:


1) Losy absolwentów szkół podstawowych Miasta Białegostoku


http://ankietv.ckubia) vstok.pl/index.php/5772957lan a=pl