Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej

Konkurs Wiedzy Biblijnej

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VI edycji Archidiecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „A Słowo stało się Ciałem” organizowanym przez SP nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku oraz Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Białostockiej
i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku

Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Metropolity Białostockiego J.E. Ks. Dr. Abp. Józefa Guzdka, Podlaskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Białegostoku.

Zakres tematycznyVI edycji konkursu obejmował List świętego Pawła Apostoła do Galatów oraz List świętego Pawła Apostoła do Efezjan (dla uczniów klas IV-VI – bez przypisów, dla uczniów klas VII-VIII – z przypisami).

Nasi uczniowie 10 lutego 2022 r. przystąpili do I etapu – wzięło w nim udział troje uczniów z klas VII I VIII.

Do etapu II przystąpiło dwoje uczniów. 28 kwietnia 2022 r. rozpoczęliśmy Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. Biskupa Henryka Ciereszki w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, a o godzinie 11 uczniowie przystąpili do zmagań intelektualnych.

Wprawdzie uczniowie naszej szkoły nie zyskali tytułu laureata, ale z całego serca gratulujemy znajomości omawianych ksiąg. Przystąpili do konkursu z wiedzy najważniejszej, chociaż mało popularnej. Poświęcili swój czas na czytanie Biblii poza katechezą w szkole.

Gratulujemy!

Nauczyciele katecheci