Szkolny konkurs wielkanocny

W ramach projektu Pallotyńskiej Adopcji Serca przygotowujemy w kwietniu Świąteczny Kiermasz Misyjny i poprzedzamy go konkursem na palmy i ozdoby wielkanocne, które zostaną sprzedane na kiermaszu.

Cele konkursu:

Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży.

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych technik plastyczno-technicznych

Podtrzymywanie tradycji wielkanocnych.

Działalność charytatywna: wsparcie materialne opieki nad Aką Amą Marie Anderson w ramach Pallotyńskiej Adopcji Serca

Założenia organizacyjne:

1. Prace mają być związane ze Świętami Zmartwychwstania Pańskiego – palmy i inne ozdoby na stół wielkanocny (pisanki, kompozycje).

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII

3. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu samodzielnie wykonaną pracę.

4. Praca powinna być podpisana: nazwisko, imię, klasa.

5. Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wystawione na Świątecznym Kiermaszu Misyjnym i całkowicie wesprą Adopcję Serca

Warunki Konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) klasy I- III

b) klasy IV-VI

c) klasy VII – VIII

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 30.03.2022 r.

3. Prace należy dostarczyć bezpośrednio do organizatora p. Moniki Manaches lub do swoich katechetów.

Organizator

Monika Manaches

Koło Misyjne