Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR

Kangur1

Konkurs Matematyczny KANGUR 2022 w tym roku szkolnym odbędzie się 17 marca 2022 r. Aby wziąć udział w zawodach należy wpłacić 12 zł (wszystkie kategorie) najpóźniej do 8 lutego 2022 r. oraz wypełnić oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie.

Uczniowie klas II i III wpłacają pieniądze wychowawcy, a także odbierają od niego druk oświadczenia i uzupełniony oddają z powrotem.

Klasy IV, V, VI, VII, VIII – wpłacają pieniądze do nauczycieli uczących matematyki.

SZKOLNI KOORDYNATORZY KONKURSU: R. KARWOWSKA i A. KOZŁOWSKI