Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele bibliotekarze przystąpili do „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. W ramach programu szkoła otrzymała 15 000 zł.

Zakupiliśmy 360 nowości książkowych, m.in. lektury, „czytadła”, książki historyczne, z doradztwa zawodowego i uwzględniające potrzeby uczniów niepełnosprawnych. Zakupiono także nowe wyposażenie biblioteki szkolnej: komputer, monitor, czytnik kodów, urządzenie wielofunkcyjne, stoliki, krzesełka i biurko. Część otrzymanej dotacji została przeznaczona na realizację działań promujących czytelnictwo.

Listę książek do zakupu opracowano po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców oraz zainteresowanych nauczycieli i uczniów.

Nauczyciele bibliotekarze kontynuowali wieloletnią współpracę z Filią Nr 9 Książnicy Podlaskiej w Białymstoku oraz Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Współpraca dotyczyła m.in. planowania zakupów książek oraz wzajemnej wymiany informacji o wydarzeniach promujących czytelnictwo.

W I semestrze roku szkolnego 2020/2021 nauczyciele bibliotekarze zorganizowali wiele wydarzeń promujących czytelnictwo z udziałem uczniów.
https://sp47.bialystok.pl/category/rodzice/zespoly2021/biblioteka2021/

Na zebraniach z rodzicami wychowawcy klas przeprowadzili prelekcje pt. „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży – 15 powodów, dla których warto czytać książki” w oparciu o materiały przygotowane przez nauczycieli bibliotekarzy.

W każdej klasie zostały zrealizowane projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

Praca biblioteki szkolnej jest dostosowana do potrzeb wszystkich uczniów.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowości książkowych zakupionych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

Alina Borowska
Dorota Hapunik