Szlachetna Paczka – Dziękujemy!

„Szlachetna Paczka to pomoc tym, którzy mieli mniej szczęścia. Pokazujemy im, że wszystko może się zmienić.”

Pomimo pandemii udało na się zorganizować mądrą pomoc w ramach Szlachetnej Paczki. W tym miejscu chcielibyśmy wyrazić naszą ogromną wdzięczność wszystkim zaangażowanym w akcję charytatywną, którzy podzielili się cząstką siebie z potrzebującymi: wolontariuszom, uczniom, rodzicom, nauczycielom, obsłudze i administracji oraz Dyrekcji Szkoły. Rodzina, której w tym roku pomogliśmy jest bardzo wdzięczna za pomoc, gdyby tylko mogli się odwdzięczyć chętnie by to uczynili. 🙂