Obiady na miesiąc grudzień – pracownicze

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na GRUDZIEŃ 2021 (pracownicze)kwota 90,00 (19 obiadów x 6,00 zł) na konto bankowe szkoły  nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty wpisać: imię i nazwisko – NAUCZYCIEL) Wpłat należy dokonywać w dniach 25.11 – 29.11.2021 .

Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 12-tej.

Kwoty odpisów obiadowych (zgłoszone nieobecności) należy uwzględnić przy opłacie za następny miesiąc. (wpłacić należność za dany miesiąc pomniejszoną o kwotę odpisu)

PRZYPOMINAMY! Zgłoszone odpisy i kwarantanny odliczamy przy wpłacie za grudzień