Obiady na miesiąc grudzień

Obrazek wyróżniający - stołówka

Obiady na GRUDZIEŃ 2021 – kwota 60,00

(15 obiadów; – jeden obiad 4,00) wpłaty na konto bankowe szkoły nr 92 1240 2890 1111 0010 3568 1569 (w tytule wpłaty podać obowiązkowo imię i nazwisko dziecka oraz klasę) Wpłaty należy dokonać w dniach 25.11 – 29 .11.2021

Odpisy obiadowe można zgłaszać telefonicznie pod nr 85 653 43 78 wew. 16 (UWAGA ZMIANA NUMERU WEWNĘTRZNEGO, w przypadku nieobecności – w sekretariacie szkoły). Zgłoszenie odpisu obiadowego w celu odliczenia kosztu powinno nastąpić najpóźniej jeden dzień przed nieobecnością, do godz. 12-tej.

Kwoty odpisów obiadowych (zgłoszone nieobecności) należy uwzględnić przy opłacie za następny miesiąc.( wpłacić należność za dany miesiąc pomniejszoną o kwotę odpisu)

PRZYPOMINAMY! ZGŁOSZONE ODPISY I KWARANTANNY ODLICZAMY PRZY WPŁACIE ZA GRUDZIEŃ