Góra Grosza 2021

Rozpoczynamy akcję Góra Grosza 2021

Jak co roku nasza szkoła przystępuje do akcji charytatywnej Góra Grosza. Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Zbiórka będzie trwała do końca grudnia.
Grosze (i nie tylko 😉 ) można wrzucać do skarbonki na holu szkoły lub przekazywać wychowawcom. Nasi wolontariusze ze skarbonką będą też odwiedzać klasy.
Zbieramy monety od 1 grosza do 5 złotych.
1 grosz to dla każdego z nas niewiele, jednak najdrobniejsze monety zebrane w dużej ilości mogą stworzyć fundusz, dzięki któremu udzielona zostanie pomoc bardzo wielu dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się tę akcję!


Samorząd Uczniowski