Zasady i procedury nauczania hybrydowego i zdalnego

Obrazek wyróżniający - Covid-19

Decyzję, o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego.

  1. Szkoła zostaje zamknięta, decyzją władz placówka przechodzi na edukację zdalną, wówczas pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Lekcje prowadzone są w formie on-line w aplikacji Teams, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.
  2. Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas będą rozważane i wprowadzane następujące możliwości:
    1. Klasa objęta kwarantanną (decyzja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego) przechodzi na system zdalny- praca wg procedur dotyczących nauki zdalnej w naszej placówce. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba że sanepid zdecyduje o wysłaniu kogoś z nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły. Taka sytuacja trwa do momentu, gdy PPIS wyda decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej.
    2. Uczeń objęty kwarantanną/izolacją domową (decyzja sanepid-u) przechodzi na system zdalny – praca wg procedur dotyczących nauki zdalnej w naszej placówce. Pozostali uczniowie klasy pracują stacjonarnie.
    3. Decyzją władz szkoła pracuje w systemie hybrydowym. Klasy pracują zmianowo zgodnie z przedstawionym przez dyrekcję grafikiem. Praca odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Nauczyciel ma do dyspozycji odpowiednio przygotowane stanowisko pracy w każdej sali lekcyjnej. Oddziały pracujące zdalnie pracują według zasad dotyczących pracy zdalnej.

Szanowni Państwo,

Bardzo prosimy o niezwłoczne, telefoniczne informowanie szkoły o kwarantannie/ izolacji dziecka. Umożliwi to sprawne objęcie Państwa dziecka nauczaniem zdalnym oraz podjęcie stosownych kroków w celu zachowania zasad bezpieczeństwa innych uczniów i pracowników szkoły.

Dyrektor szkoły