Jubileusz 30-lecia SP 47

W dniu 20 października 2021 roku obchodziliśmy Jubileusz 30-lecia naszej szkoły.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele św. Kazimierza i Nabożeństwem dziękczynnym w Cerkwi Świętego Ducha.

Uroczysty apel odbył się na sali gimnastycznej o godzinie 9.30. Jubileusz zgromadził wielu nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, absolwentów, rodziców i gości. Wśród nich byli między innymi biskup Henryk Ciereszko,  zastępcy prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki i Przemysław Tuchliński, księża wielu wyznań z okolicznych parafii, pracownicy Kuratorium Oświaty i Departamentu Edukacji, przedstawiciele związków zawodowych, pracownicy Archiwum Państwowego, przedstawiciele służb mundurowych, dyrektorzy ośrodków szkoleniowych, dyrektorzy białostockich przedszkoli i szkół.

Zebrani dostojni goście mieli przyjemność obejrzeć przedstawienie w wykonaniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły. W magiczny sposób publiczność  przeniosła się  do czasów baroku i podziwiała przepiękne stroje i wytworne tańce ówczesnych czasów. Jan Klemens Branicki i jego małżonka Izabela podziwiali trzydziestoletnie dokonania uczniów i nauczycieli z SP47.

Po części artystycznej wręczono nagrody laureatom konkursów realizowanych w ramach projektu edukacyjno – wychowawczego „Obchody roku J. K.Branickiego”: regionalnego konkursu plastycznego „Portret Jana Klemensa Branickiego w barokowej ramie”, „Ogród Jana Klemensa Branickiego”, „Budowle wzniesione przez Jana Klemensa Branickiego” oraz „Moda z Pałacu Branickich” – konkursu na strój barkowy. Samorząd uczniowski wręczył  statuetki „Przyjaciela szkoły” wybitnym absolwentom SP47 przybyłym na uroczystość:  Damianowi Czykierowi,  Przemysławowi  Tuchlińskiemu i  Pawłowi Wejkowskiemu.

O godzinie 11.30 uczniowie klas starszych mieli okazję obejrzeć przedstawienie. Wręczono również nagrody laureatom pozostałych  konkursów: regionalnego konkursu literacko-plastycznego na komiks „Jan Klemens Branicki podróżujący w czasie”, regionalnego konkursu  „ 3xB – Branicki Białystok, Barok”, szkolnego konkursu literackiego „Wspomnienia granatowego mundurka”, szkolnego konkursu fotograficznego „Ja jako Branicki”, szkolnego konkursu na napisanie najlepszego tekstu piosenki o Janie Klemensie Branickim.

Z okazji Jubileuszu i realizacji projektu w SP 47, we współpracy z Archiwum Państwowym w Białymstoku i Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, powstał wielojęzyczny Przewodnik „Śladami J. K. Branickiego”. Wydano również jubileuszową gazetę „Głos Klemensiaków”.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a tym, którzy przyczynili się do uświetnienia jubileuszu naszej placówki – SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!