Spotkania autorskie z pisarzami Agnieszką Suchowierską i Grzegorzem Kasdepke

Spotkanie z pisarzami

W dn.1.10.2021 r. uczniowie naszej szkoły, wychowawcy klas oraz nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli w Festiwalu literackim „Na pograniczu kultur”. W ramach festiwalu odbywały się spotkania autorskie z pisarzami. Klasa 2 c wzięła udział w spotkaniu z Agnieszką Suchowierską, klasa 2 b z Grzegorzem Kasdepke. Obie imprezy czytelnicze prowadziła Dorota Sokołowska – dziennikarka Radia Białystok. Uczniowie mieli możliwość: poznania twórczości pisarzy, ich życiorysu, zadawania pytań, zakupu książek oraz otrzymania autografu. Spotkania autorskie odbywały się w miłej atmosferze.

Alina Borowska

Dorota Hapunik