Znamy wyniki konkursu „Innowacyjna szkoła. Innowacyjny nauczyciel”

Znamy wyniki konkursu „Innowacyjna szkoła. Innowacyjny nauczyciel” - wicedyrakcja na tle tytułu spotkania

Znamy wyniki konkursu „Innowacyjna szkoła. Innowacyjny nauczyciel” organizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku z sukcesem wzięła udział w Konkursie organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i uzyskała  Certyfikat „Innowacyjnej szkoły 2020/2021”. Koordynatorki projektu  p. Urszula Jurczykowska i  p. Marlena Sokół  uczestniczyły 30 września 2021 r. w III Międzynarodowym Forum Nowatorstwa Pedagogicznego w Pułtusku, organizowanym pod Honorowym Patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty, na którym otrzymały to zaszczytne wyróżnienie.

Celem konkursu było dzielenie się przykładami dobrych praktyk oraz promowanie i wspieranie nowatorstwa pedagogicznego. Innowacja realizowana przez nauczycieli SP 47 w Białymstoku, zgłoszona do konkursu, to projekt edukacyjno- ekologiczny „Dzieci ZIMĄ się nie nudzą!”, który był realizowany od grudnia 2020 r. do lutego 2021 r. podczas nauki zdalnej i stacjonarnej w klasach młodszych. Głównym założeniem  projektu było propagowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyku dbania o środowisko, odciągnięcie uczniów od ekranów i monitorów
 a przede wszystkim uatrakcyjnienie procesu  edukacyjnego uczniów, poprzez zastosowanie innowacyjnych form
i metod  pracy, włączenie rodziców i dziadków w naukę dzieci w taki sposób, aby jedni i drudzy świetnie się bawili.

Realizacji innowacji towarzyszyło szereg działań. Były to zajęcia edukacyjne, warsztaty, wycieczki, prezentacje, zabawy na świeżym powietrzu, konkursy: „Zdrowie na talerzu”, „Młodzi projektanci odzieży”, „Bezpieczne zabawy na śniegu”, rodzinny konkurs na wykonanie karmnika dla ptaków,  itd. Nawiązano współpracę z Polskim Towarzystwem Ochrony Ptaków, a karmniki wykonane przez uczniów i ich bliskich zostały zawieszone w przestrzeni szkolnej i miejskiej. Podsumowaniem projektu była wystawa prac uczniów zorganizowana na holu głównym szkoły oraz szczegółowa fotorelacja z tego wydarzenia na stronie internetowej placówki.  Działania projektowe zaprezentowano również
w lokalnej gazecie „Kurier poranny” oraz w TVP Białystok.

Przedsięwzięcie zostało docenione nie tylko przez komisję konkursową, ale przede wszystkim przez uczniów i ich rodziców, którzy chętnie uczestniczyli we wszystkich przedsięwzięciach.

Autorki projektu: Urszula Jurczykowska, Marlena Sokół