Odbiór kart rowerowych

Ogłoszenia bieżące - obrazek wyróżniający

Drodzy Uczniowie, karty rowerowe do 25 czerwca 2021r. można odbierać u Pana Konrada Demianiuka.

Po zakończeniu roku szkolnego, na wakacjach, karty rowerowe będą do odebrania w godzinach pracy sekretariatu.