Dyrekcja szkoły

Dyrektor szkoły - Halina Hapunik

mgr Halina Hapunik
nauczyciel dyplomowany

poniedziałek 9.00 – 15.00
wtorek 8.30 – 14.30
środa 8.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 16.00
piątek 11.30 – 17.30

Wicedyrektor szkoły - Marlena Sokół

mgr Marlena Sokół
nauczyciel dyplomowany

poniedziałek 7.30 – 13.00
wtorek 7.30 – 13.00
środa 11.00 – 17.30
czwartek 10.30 – 14.00
piątek 7.30 – 12.30

Wicedyrektor szkoły - Urszula Jurczykowska

mgr Urszula Jurczykowska
nauczyciel dyplomowany

poniedziałek 12.00 – 17.30
wtorek 12.00 – 17.30
środa 7.30 – 12.30
czwartek 7.30 – 13.00
piątek 8.00 – 12.30

Wicedyrektor szkoły - Bożena Laskowska

mgr Bożena Laskowska
nauczyciel dyplomowany

poniedziałek 11.00 – 16.00
wtorek 9.00 – 14.00
środa 7.30 – 12.30
czwartek 12.00 – 17.30
piątek 12.00 – 17.30