Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Obrazek wyróżniający - kalendarz szkolny
01.09.2020r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego2020/2021.
09.09.2020r. Sprawdziany kompetencji z j. polskiego „Na wejście” w kl. IV.
10.09.2020r. Sprawdziany kompetencji z matematyki „Na wejście” w kl. IV.
2-11.09.2020r. Zebrania z rodzicami kl. I-VIII.
15.09.2020r. Zebranie Rady Pedagogicznej dotyczące zatwierdzenia dokumentacji szkolnej obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021.
14.10.2020r. Dzień Edukacji Narodowej.
20.10.2020r. Święto Szkoły, ślubowanie kl. I.
2.11.2020 r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
9-13.11.2020r. Obchody Święta Niepodległości.
17-20.11.2020r. Zebrania z rodzicami kl. I-VIII.
18.12.2020r. Wystawienie propozycji ocen na I semestr. Poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznych i nagannych zachowania w formie pisemnej.
22.12.2020r. Jasełka w klasach.
23.12.2020r.-03.01.2021r. Zimowa przerwa świąteczna.
04-17.01.2021r. ZMIANA
25.01-7.02.2021r.
Ferie zimowe uczniów z woj. podlaskiego.
7.01.2021r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
22.01.2021r. ZMIANA
13.01.2021r.
Ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.
27.01.2021r. ZMIANA
18.01.2021r.
Zebranie Rady Pedagogicznej – wyniki klasyfikacji śródrocznej.
28.01.2021r. ZMIANA
21.01.2021r.
Zebranie Rady Pedagogicznej – podsumowanie pracy w I półroczu.
01-05.02.2021r. ZMIANA
19-20.01.2021r.
Zebrania z rodzicami – wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu.
06.03.2021r. Święto Origami.
luty/marzec 2021r. Dzień Otwarty Szkoły – prezentacja oferty edukacyjnej szkoły rodzicom potencjalnych uczniów /odpowiedzialni nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, świetlicy, terapeuci, biblioteki/.
12-16.04.2021r. Zebranie z rodzicami kl. I- VIII.
01-06.04.2021 r. Wiosenna przerwa świąteczna.
30.04.2021r. Ostateczny termin wręczenia rodzicom informacji o gotowości szkolnej uczniów z oddziałów przedszkolnych.
30.04.2021r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych – w zamian za 07.01.2021r.
26-30.04.2021r. Obchody Święta Konstytucji 3Maja i Dnia Flagi RP.
4.05.2021r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
25.05.2021r. Egzamin ósmoklasisty- język polski, godz. 9.00.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I- VII.
26.05.2021r. Egzamin ósmoklasisty- matematyka, godz. 9.00.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I- VII.
27.05.2021r. Egzamin ósmoklasisty- język obcy nowożytny, godz. 9.00.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych w klasach I- VII.
28.05.2021r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
04.06.2021r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
17.05.2021r. Wystawienie propozycji ocen na II semestr. Poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznych i nagannych zachowania w formie pisemnej.
11.06.2021r. Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych.
17.06.2021r. Zebranie Rady Pedagogicznej zatwierdzające wyniki klasyfikacji rocznej.
23.06.2021r. Zebranie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę w roku szkolnym 2020/2021.
24.06.2020r. Wycieczki edukacyjne kl. IV „Szlakiem Branickich”.
25.06.2021r. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

Kalendarz może ulec zmianie w ciągu roku z przyczyn niezależnych od szkoły

DNI WOLNE

  • 02.11.2020r. (poniedziałek)
  • 30.04.2021r. (piątek) – w zamian za 07.01.2021r.
  • 4.05.2021r.(wtorek)
  • 25,26,27.05.2021r. (wtorek, środa, czwartek) – egzaminy klas ósmych
  • 28.05.2021r. (piątek)
  • 04.06.2021r. (piątek) – po Bożym Ciele