Ubezpieczenie NNW

Składka 47 zł: nr polisy – EDU-A/P 073575

Składka 58 zł: nr polisy – EDU-A/P 074649

Zgłaszanie szkód:

 • Strona internetowa www.nau.pl
 • Wchodzimy w zakładkę szkody, a następnie w zakładkę zgłoś szkodę.
 • Otwiera się nam wniosek on-line i wpisujemy numer polisy NNW Edu Plus.

Likwidacja szkód osobowych

W przeważającej większości prawidłowo zgłoszonych szkód czas ich likwidacji nie przekracza 14 dni. W przypadku najprostszych przypadków czas ten skraca się nawet do 24-48 godzin od ich zgłoszenia.

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji we wszystkich kwestiach związanych ze zgłoszeniem i likwidacją szkody.

W trosce o jakość obsługi likwidacji szkód prosimy, aby przed rozpoczęciem zgłaszania szkody przygotować wymienione poniżej dokumenty*:

 • PESEL osoby ubezpieczonej i zgłaszającej, uprawnionej do otrzymywania informacji w sprawie zgłoszonej szkody
 • dane teleadresowe
 • numer rachunku bankowego, na który nastąpi wypłata ewentualnego odszkodowania
 • skany pełnej dokumentacji z powypadkowego leczenia ubezpieczonego (tj. od momentu udzielenia pierwszej pomocy medycznej do zakończenia leczenia)
 • dokładne okoliczności powstania szkody (w tym data i miejsce zaistnienia szkody)
 • oryginały rachunków/faktur wystawionych imiennie na ubezpieczonego (w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów powypadkowego leczenia).

Prosimy o wpisanie we wniosku o wypłatę świadczenia pełnych informacji dotyczących zgłaszanej szkody.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z Działem Likwidacji Szkód: 22 584 10 00.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8:00 – 17:00.

*szczegółowy wykaz dokumentów jest dostępny w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU)

Tu dzwonimy w przypadku wątpliwości przy zgłoszeniu szkody 2019/2020

LIKWIDACJA SZKÓD NNW W NAU

Tel. (22 ) 5841000 lub infolinia 801 112 255

 • Dorota Urbańska – wew. 71 – kom. 665913042
 • Marta Kraszewska – wew. 73 – kom. 725 250813
 • Ewa Skrzypczak – wew. – 74
 • Natalia Błaszczuk – wew. 72 – kom. 697020283
 • Klaudia Bedyńska – wew. 76
 • Damian Wójcik – wew. 75
 • Maksymilian Oliwa – wew. 78

Mail: szkody.nnw@nau.pl

Fax : 22 350 73 16