Szkolny konkurs „Bukiet lub stroik z darów jesieni” – 5 edycja

Szkolny konkurs „Bukiet lub stroik z darów jesieni” – 5 edycja

Warunki konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów kl. 4-7 SP 47 w Białymstoku.

2. Prace należy wykonać z samodzielnie  zebranych naturalnych okazów przyrodniczych (kwiaty, gałązki, liście, trawy, zboża, szyszki, kasztany, jarzębina itp.).

3. Bukiet lub stroik należy przynieść do szkoły do p. Edyty Wróbel do sali 109 w wyznaczonym terminie:  w dniach 9 – 15 października 2019r. ( ze względu na trwałość okazów przyrodniczych).

4. Prace należy podpisać:(dołączona  kartka- Imię i nazwisko, klasa.).

5. Jury oceniać będzie:

  • Pomysłowość, oryginalność i samodzielność wykonanych bukietów i stroików
  • atrakcyjność wizualną,
  • bogactwo wykorzystanych okazów przyrodniczych
  • estetykę wykonania

6. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu odbędzie się dnia 18 października 2019 r. na korytarzu szkolnym przy sali 109.

7. Prace nagrodzone i wyróżnione zostaną wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

  Organizator konkursu

Edyta Wróbel