Świetlica szkolna

Obrazek wyróżniający - świetlica

Świetlica szkolna pracuje w godzinach 6.30-17.30.

W świetlicy w roku szkolnym 2019/2020 opiekę nad wychowankami sprawują:

 • Eliza Kikolska-Wróbel – koordynator świetlicy
 • Urszula Falkowska
 • Anna Majewska
 • Emilia Przystupa
 • Izabela Zahorska-Wicher

Świetlica szkolna jest dzisiaj jedną z najbardziej popularnych form opieki nad dzieckiem. Jej charakter pracy wpływa na rozwój, wychowanie oraz poznanie indywidualnych cech ucznia w sytuacjach pozalekcyjnych.

Świetlica realizuje te same postulaty wychowawcze, co szkoła, ma jednak nieco odmienny styl pracy. Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Programem Wychowawczym Szkoły. W trakcie codziennych zajęć zapewnia się dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, warunki do pracy własnej, pomoc w nauce, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Formy i metody pracy wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy stanowią istotny element warsztatu pedagogicznego i wyznaczają poziom efektywności. Muszą być dokładnie przemyślane, właściwie dobrane do wieku, płci, zdolności i możliwości uczniów.

W zależności od tego na czym skupiamy swoją działalność, wyróżniamy formy pracy indywidualnej, zespołowej i zbiorowej. W pracy świetlicy cenne są metody aktywizujące, zadaniowe, czynne, uaktywniające poprzez różne rodzaje działań.

Dbamy o wdrażanie uczniów do przestrzegania przyjętych zasad, regulaminu, o wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów wśród rówieśników, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, ćwiczenia umiejętności, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami.

Jak co roku tak i w tym nie zabraknie wielu ciekawych, pełnych emocji wydarzeń świetlicowych, spotkań z zaproszonymi gośćmi, wycieczek, imprez świetlicowych i wielu, niespodzianek…

Kalendarz wydarzeń świetlicowych (rok szkolny 2019/2020 – I semestr)

WRZESIEŃ

 • „Poznajmy się”. Bierzemy udział w zabawach integrujących grupę wychowanków świetlicy.
 • „Bezpieczeństwo wokół nas”. Poznajemy zasady właściwego zachowania w różnych sytuacjach.                                  
 • Bierzemy udział w „Akcji Sprzątania Świata” pod hasłem: „Nie śmiecimy – sprzątamy – wymieniamy” (20-22 wrzesień).
 • Przygotowujemy prace plastyczne na wystawę twórczości dziecięcej pt. „Uroki jesieni”.
 • Bierzemy udział w świetlicowym konkursie plastycznym pt. „Najpiękniejsze zabytki Białegostoku”.

PAŹDZIERNIK

 • „Nasi nauczyciele, nasi wychowawcy. Bierzemy udział w XIII edycji świetlicowego konkursu plastycznego.
 • Przygotowujemy się do uroczystych obchodów „Święta Szkoły”. Wykonujemy dekoracje okolicznościowe w salach świetlicy oraz na korytarzu szkolnym.
 • „Pasowanie na Świetlika”. Bierzemy udział w uroczystości przyjęcia nowych wychowanków świetlicy.
 •  Organizujemy akcję charytatywną pt. „Pełna miska dla schroniska”.
 • „Pamiętamy o tych, którzy odeszli”. Odwiedzamy cmentarze. Porządkujemy groby opuszczone, zaniedbane.

LISTOPAD

 • „Poznajemy ciekawe zawody”. Bierzemy udział w spotkaniu z panią pielęgniarką, panią bibliotekarką. Uczestniczymy w lekcji bibliotecznej.
 • Przygotowujemy uroczysty apel szkolny z okazji „Święta Niepodległości”.
 • Realizujemy projekt edukacyjno – wychowawczy pt. „Świetliczaki kochają pluszowe misiaki”.
 • Wykonujemy plakaty na temat: „Wiem, co jem”, z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych.
 • Bierzemy udział w świetlicowym konkursie pięknego czytania pod hasłem:
  „Dużo czytam, więcej wiem”.

GRUDZIEŃ

 • Organizujemy miejski konkurs plastyczny pt. „Anioły, aniołki, aniołeczki”.
 • „Poznajemy pracę górnika”. Uczestniczymy w ciekawych zajęciach edukacyjnych.
 • Bierzemy udział w spotkaniu integracyjnym pod hasłem: „Prezenty dla Św. Mikołaja”.
 • Organizujemy akcję charytatywną – „Bożonarodzeniowy kiermasz świąteczny”.
 • Bierzemy udział w świetlicowej Wigilii.

STYCZEŃ

 • Organizujemy „Świetlicowy bal karnawałowy”.
 • Uczestniczymy w uroczystości świetlicowej – „Babcia i Dziadek najlepsi na świecie!”.
 • Bierzemy udział w spotkaniu integracyjnym pod hasłem: „Hu, hu, ha…nasza zima zła!”.
 • Uczestniczymy w świetlicowym quizie wiedzy pt. „Bezpieczne ferie zimowe”.